Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Min hälsa - vems ansvar? Pfizers seminarium i Almedalen

Tisdagen den 2/7 höll Pfizer och Dagens Nyheter ett seminarium i Almedalen om hur hälsofrämjande åtgärder skulle kunna förbättra människors livskvalitet och minska sjukvårdens kostnader. Vilket ansvar har vi som individer för vår hälsa? Vilket ansvar har vårdsystemet? Och hur bör de hälsofrämjande åtgärderna utformas?

I seminariet deltog en panel av kända namn bestående av socialminister Lena Hallengren, SKL sjukvårdsdelegations ordförande Marie Morell, Unga Reumatikers generalsekreterare Kim Nordlund, den statliga utredaren Anna Nergårdh, Institutet för framtidsstudiers vice VD Anders Ekholm samt Pfizer Sveriges vd Malin Parkler.

Panelen delade sina åsiker och tankar om hur samhället kan arbeta mer och bättre med förebyggande hälsofrämjande åtgärder. Det fanns en enighet inom panelen i att alla människor, i deras olika roller, måste prata mer om hälsa. Dessutom måste vi alla arbeta för att stötta medmänniskor i vår närhet för att de ska kunna förbättra sin hälsa. Alla var rörande överens om att samhället i form av staten, regioner och kommuner måste arbeta mer förebyggande, så att människor i mindre utsträckning blir sjuka.

Malin Parkler tog upp att arbetsgivare har ett stort ansvar i att motivera och ge utrymme för hälsofrämjande insatser för sina anställda. Hon lyfte dessutom fram värdet av vacciner som en förebyggande insats för att människor inte ska insjukna i vissa sjukdomar.

Vill du ta del av seminariet i sin helhet? Klicka här

Panelen på seminariet Min hälsa - vems ansvar?