Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nanna Svartz stipendium för reumatologisk forskning tilldelas Inger Gjertsson och Christopher Sjöwall

Inger Gjertsson, professor vid Göteborgs universitet, och Christopher Sjöwall, biträdande professor vid Linköpings universitet, får Nanna Svartz stipendium 2019. De båda har tilldelats utmärkelsen tack vare patientnära forskning inom reumatologi. Stipendiet på 150 000 kronor delades ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet igår den 11 september vid årets Reumadagar i Falun.

Det står nu klart att årets Nanna Svartz-stipendium tilldelas två pristagare, Inger Gjertsson och Christopher Sjöwall, för deras respektive patientnära forskning inom reumatologi.

Inger Gjertssons forskning har bland annat lett till utvecklingen av ett nytt diagnostiskt prototypkit för RA (reumatoid artrit). Förhoppningen är att detta framtida kit inte bara ska diagnostisera RA, utan även kunna förutsäga svårighetsgrad och ge indikation på mest lämplig behandling. Inger har visat hur specificiteten hos antikroppar kan prediktera utveckling av en svårare och behandlingsresistent sjukdom.

Christopher Sjöwalls forskning bidrar till säkrare diagnostik och individualiserade behandlingsstrategier vid systemisk lupus erytematosus (SLE). Han har grundligt och metodiskt studerat bakomliggande mekanismer för uppkomst av reumatisk sjukdom, särskilt SLE, samt biomarkörer och autoantikroppar i relation till diagnos, behandlingsrespons och prognos.

- Jag gläds åt årets två mottagare av Nanna Svartz-stipendiet. Inger Gjertssons pågående forskning kan leda till att vi i framtiden har möjlighet att skräddarsy läkemedelsbehandlingen till varje enskild patient med reumatoid artrit. Speciellt roligt är att Christopher Sjöwalls forskning har skett i nära samarbete med personer med inflammatorisk sjukdom med målet att öka förståelsen av sjukdomen och förbättra livskvaliteten, särskilt vid SLE, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

- Patienterna är kärnan i min forskningsverksamhet och därför känns det fantastiskt hedrande att få mottaga ett stipendium som just patientorganisationen ligger bakom, säger Christopher Sjöwall.

- Det är jättekul att ha fått stipendiet och det känns väldigt ärofyllt. Om man tittar på de som fått stipendiet tidigare år har deras forskning verkligen gjort stor praktiskt nytta för patienterna. Det hoppas jag att min forskning också kan bidra med, säger Inger Gjertsson.

Prisutdelningen skedde igår den 11 september i samband med Svensk Reumatologisk Förenings årliga möte Reumadagarna, som hölls på Lugnetkyrkans konferens i Falun.

Om Inger Gjertsson

Inger Gjertsson är professor vid avdelningen för Reumatologi och Inflammationsforskning, Medicinska institutionen, Göteborgs universitet. Hon är en mycket skicklig kliniker och forskningsledare med ett stort engagemang för reumatologin i Sverige. Hennes framgångsrika forskningsverksamhet har gått från basala studier inom immunologi och experimentell reumatologi, till idag kliniska och patientnära forskningsprojekt.

Om Christopher Sjöwall

Christopher Sjöwall är biträdande professor vid avdelningen för Neuro- och Inflammationsvetenskap (NIV), institutionen för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), Linköpings universitet. Hans engagemang inom svensk reumatologi och hans forskning bidrar till säkrare diagnostik och nya behandlingsstrategier vid systemisk lupus erytematosus (SLE). Han är även grundare och projektledare av en regional SLE-kohort, Kliniskt LupusRegister i Nordöstra Götaland (KLURING).

Om Stipendiet till Nanna Svartz minne

Sedan 1999 delar Pfizer och Reumatikerförbundet årligen ut ett stipendium för framstående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism.

Stipendiet har tidigare gått till:

1999 - Kerstin Eberhardt, Lund

2000 - Björn Svensson, Helsingborg

2001 - Ola Nived och Gunnar Sturfelt, Lund

2002 - Ingrid Lundberg, Stockholm

2003 - Ingiäld Hafström, Stockholm

2004 - Christina H. Stenström, Stockholm

2005 - Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå

2006 - Thomas Skogh, Linköping

2007 - Eva Kosek, Stockholm

2008 - Tore Saxne, Lund

2009 - Hans Carlsten, Göteborg

2010 - Lennart Jacobsson, Malmö

2011 - Charlotte Ekdahl, Lund

2012 - Solveig Wållberg-Jonsson, Umeå

2013 - Pierre Geborek, Lund

2014 - Stefan Bergman, Spenshult

2015 - Elisabet Svenungsson, Stockholm

2016 - Kaisa Mannerkorpi, Göteborg

2017 - Iva Gunnarsson, Stockholm

2018 - Meliha C Kapetanovic, Lund


Om Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Förbundet företräder Sveriges över en miljon personer som har en reumatisk sjukdom, fibromyalgi eller artros. Sedan 1945 arbetar man med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer man forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har man delat ut över 100 miljoner kronor till forskning. www.reumatiker.se

Inger Gjertsson och Christopher Sjöwall