Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nästa medicinska revolution är nära – är samhället redo?

Det var namnet på ett seminarium i Almedalen som Pfizer arrangerade i samarbete med Dagens Medicin Agenda. Seminariet handlade om vad som behöver göras bla i form av ny kompetens, kunskap och nya former av betalningsmodeller, för att sjukvården ska kunna erbjuda patienter nyttan av de medicinska genombrott som är på gång.

Förhoppningsvis kommer idag kroniska- eller dödliga sjukdomar att bli botbara, svårbehandlade infektioner kunna förebyggas etc.

Medverkande i seminariet var:

  • Agneta Karlsson (Statssekreterare, Socialdepartementet)
  • Jonas Andersson (Regionråd, Västragötalandsregionen)
  • Malin Parkler (VD, Pfizer)
  • Elisabeth Wallenius (ordförande, Riksförbundet Sällsynta diagnoser
  • Jan Andersson (Forskningsdirektör, Stockholms läns landsting)
  • Ingrid Heath (Moderator, Chef Dagens Medicin Agenda)

Nedan kan du se en film från seminariet.