Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nästa medicinska revolution är nära – är samhället redo?

Det var namnet på ett seminarium i Almedalen som Pfizer arrangerade i samarbete med Dagens Medicin Agenda. Seminariet handlade om vad som behöver göras bla i form av ny kompetens, kunskap och nya former av betalningsmodeller, för att sjukvården ska kunna erbjuda patienter nyttan av de medicinska genombrott som är på gång. Förhoppningsvis kommer idag kroniska- eller dödliga sjukdomar att bli botbara, svårbehandlade infektioner kunna förebyggas etc.

Medverkande i seminariet var:
Agneta Karlsson (Statssekreterare, Socialdepartementet)
Jonas Andersson (Regionråd, Västragötalandsregionen)
Malin Parkler (VD, Pfizer)
Elisabeth Wallenius (ordförande, Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Jan Andersson (Forskningsdirektör, Stockholms läns landsting)
Ingrid Heath (Moderator, Chef Dagens Medicin Agenda)

Nedan kan du se en film från seminariet.