Därför är forskning viktigt

Pfizers vd Malin Parkler berättar varför forskning är viktigt på Forska!Sverige* hemsida. Forska Sverige har frågat ett antal politiker och näringslivsföreträdare om varför forskning är viktigt som ett stöd till March for Science. March for Sience är en manifestation för vetenskapen i mer än 500 städer runt om i världen. Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängteras att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet.

*Forska!Sverige som är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning.