Pfizer deltar vid Sveriges Innovationsriksdag

Den 25-26 april ordnas Sveriges Innovationsriksdag i Linköping och Norrköping. Där kommer olika startup företag att få möjlighet att ha en dialog med etablerade företag från flera branscher. Syftet är att etablera starkare band och få till samarbeten för att få fram fler innovationer och därmed hjälpa företagen och startup att utvecklas och växa.

Vi ser fram mot att träffa startup inom digital hälsa för att se hur vi kan samarbeta kring nya produkter och lösningar som bidrar till att människor kan få bättre hälsa, säger Klaudia Eriksson som är Pfizers svenska representant på plats.

Sveriges Innovationsriksdag är en del av Ignite Sweden – ett matchmakingprogram som anordnas av ett antal inkubatorer, acceleratorer och aggregatorer med finansiering från bland annat den statliga innovationsmyndigheten VINNOVA.

Läs mer om Innovationsriksdagen här.