Pfizers globala forskningschef, Mikael Dolsten, invald som ledamot i IVA

Vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, senaste Akademisammankomst valdes åtta nya ledamöter in. Bland de nya ledamöterna finns Mikael Dolsten som är forsknings- och utvecklingschef för Worldwide Research & Development vid Pfizer. Mikael Dolsten väljs in som utländsk ledamot.

Mikael DolstenTill utländsk ledamot kan utses en utanför Sverige stadigvarande person som gjort framstående insatser inom området för akademiens verksamhet och som visat särskilt intresse för att utveckla kontakterna med svensk forskning och svenskt näringsliv.

- Det är med glädje jag mottagit beskedet att bli invald i IVA. Jag ser fram emot att stärka banden till den världsledande svenska ingenjörs- och forskningskulturen, vilken stimulerat vetenskapliga framsteg och produkter, säger Mikael Dolsten. Genom mitt ledamotskap i IVA hoppas jag bidra till att stimulera innovativ forsknings- och produktutveckling.

Om Mikael Dolsten
Född 1958, med en doktorsexamen och läkarexamen från Lunds universitet. Han har tidigare varit forskningschef på Astra Draco Lund och AstraZeneca i Mölndal, global forskningschef på Boehringer Ingelheim. 2008 gick han vidare till Wyeth som global forsknings- och utvecklingschef och fortsatte i en liknande befattning på Pfizer efter uppköpet av Wyeth.

Mikael Dolsten har över 25 års erfarenhet av ledande positioner från läkemedelsindustrin och har lett stora globala forskningsorganisationer. Han har varit delaktig i framtagande av mer än 20 nya läkemedel och vacciner. Om IVA Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning.

Här finns kunskap och erfarenhet från nära 1300 ledamöter uppdelade på 12 kompetensområden. Dessutom representeras drygt 200 företag i IVAs Näringslivsråd.

 Här kan du läsa mer om IVAs åtta nya ledamöter