Pfizers vd talare på OECD och regeringskonferens

 
Idag deltar Malin Parkler, vd Pfizer Sverige, i en panel ”Biotechnology and bio-production” på OECD-konferensen “Smart Industry: Enabling the Next Production Revolution - Implications for Industry and Policy”.

Malin kommer att adressera behoven att utveckla kompetens och regelverk för att den nya teknikens möjligheter ska komma människor till nytta. Malin lyfter också att en förutsättning för morgondagens innovation är att vi implementerar, använder och lär från dagens innovationer.