Sverige ett av tre länder i Europa för digital startup-satsning

Pfizer håller på att etablera ett antal startup hubbar i världen, i dagsläget ca 10 st, för att stödja företag inom digital hälsa. Syftet med hubbarna är att städja lovande startup bolag som kan hjälpa patienter inom områden som information, diagnos eller att följa sin behandling och på så sätt ge människor bättre möjlighet att medverka till sin egen hälsa.

- Vi är glada och stolta över att Pfizer valt Sverige för denna satsning säger Malin Parkler, vd för Pfizer i Sverige. I samarbete med vården och andra aktörer kan vi bidra till utveckling av nya produkter och digitala lösningar som underlättar för patienter.