Ökad transparens för läkemedelsföretag: Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdens medarbetare är nära och viktiga samarbetspartners för Pfizer. Det är de som dagligen har direktkontakt med patienterna, vars hälsa alltid står i centrum och är vårt gemensamma mål. Vår samverkan är viktig och nödvändig för att utveckla nya läkemedel. Vårt gemensamma arbete börjar ofta i rådgivande organ där vi diskuterar patienternas medicinska behov, fortsätter i kliniska studier, och sedan efter det att läkemedlet godkänts med uppföljande studier från den kliniska verkligheten. Vi stödjer varandra för att utbyta information för att tillsammans höja kunskapsnivån och möjligheten att erbjuda behandlingsalternativ som förbättrar patienters hälsa.

Vi vill att alla ska veta och förstå vad vi gör och hur vi gör det. Vi tror på öppenhet kring hur vi arbetar som företag och kring de relationer vi har med vårdens personal och organisationer. Genom att informera om dessa samarbeten på ett öppet sätt vill vi bidra till att förklara hur värdefulla dessa samarbeten är för vården av patienter.

Nytt europeiskt regelverk

Den Europeiska branschorganisationen EFPIA* antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvårdspersonal kommer att göras publika. Initiativet gäller hela Europa inklusive Sverige. Läkemedelsföretag verksamma på den svenska marknaden kommer att publicera vilka personer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa. Den första rapporteringen sker under 2016, baserat på utbetalningar som skett under 2015.

Mer information

På Läkemedelsindustriföreningens, LIFs hemsida, finns mer information kring branschens etiska regelverk, den nya uppförandekoden som inkluderar öppen rapporteringen av värdeöverföring

Öppen rapportering av värdeöverföring

Nedan finns rapporten med utbetalade ersättningar till hälso- och sjukvårdspersonal samt organisationer under 2015:

Länk till rapport

Länk till metodbeskrivning

Self-Certification

* European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

 

PP-PFE-SWE-0095