Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Omvänt mentorskap: Pfizerchefer lär sig av studenter

Pfizer har inlett ett samarbete med studenter på Stockholms universitet där sex studenter är mentorer åt chefer i Pfizers svenska ledningsgrupp. Syftet med projektet ”Omvänt mentorskap” är att studenterna ska bidra med nya perspektiv och idéer för att Pfizer ska kunna möta framtidens digitala utmaningar samt få en insikt i hur man ser på framtidens arbetsplats.

Malin Parkler, VD Pfizer Sverige med sin mentor,  Douglas Södersten, student i företagsekonomi vid Stockholms universitet

I projektet Omvänt mentorskap är studenter på Stockholms universitet mentorer till Pfizers svenska ledningsgrupp. På bilden: Malin Parkler, vd för Pfizer i Sverige, och Douglas Södersten, student i företagsekonomi, vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling

Den ökande tillgängligheten till information och kunskap sätter press på väletablerade företag som Pfizer och utmanar vårt sätt att arbeta med läkemedel. Vi måste förstärka och utveckla vår digitala kompetens och ha en närvaro inom e-hälsa. Därför är det viktigt att komma närmare lärosätena.

- För Pfizer handlar projektet om att företagsledningen är intresserad av hur en yngre generation förhåller sig till digitaliseringen men vi vill också få en insikt i hur man ser på framtidens arbetsplats vad gäller bla ledarskap och arbetsmiljö, säger Malin Parkler, VD för Pfizer i Sverige.

- Samtidigt hoppas vi projektet ska bidra till personlig utveckling för studenterna samt hjälpa dem att etablera nya kontakter med arbetsmarknaden. Vi träffar våra mentorer tre eller fyra tillfällen under hösten, avslutar Malin Parkler.

Pfizer har sedan tidigare ett samarbete med Stockholms Universitet kring gästföreläsningar, examensarbeten och praktikplatser. Projektet ska utvärderas av båda parter i början av 2018.

På Stockholms universitets webbsida finns mer information och en längre artikel om projektet.