Pfizer produktionssystem

På Pfizer i Strängnäs vill vi bli världens ledande bioteknikleverantör. Därför jobbar vi med Lean Six Sigma. Lean Six Sigma passar mycket bra ihop med högteknologisk läkemedelstillverkning. Detta då vi i har kunden i fokus och mycket höga kvalitetskrav.

Framtidsresan

Förändringar börjar med engagemang hos kollegorna. Vi har kallat det Framtidsresan vilket innebär att ca 30 kollegor arbetar med att transformera organisationens arbetsätt. Resultatet är bl.a. ett nytt system för daglig styrning, nytt arbetsätt (flödeseffektivt), och integrering av Lean-principer i organisationen. En följd av detta är bl.a. att vi har lyckats halvera ledtiderna för vissa av våra produktionsavsnitt.

Vårt engagemang med framtidsresan har resulterat i flera priser, bl.a. Change Management Award och Årets Läkemedels-profil 2013 tilldelades fabrikschefchefen.

Vår väg mot flödesoptimering

Ett av resultaten från framtidsresan är att vi ska förändra sättet vi arbetar på från resursoptimerat till flödesoptimerat. Det betyder att vi går från det traditionella sättet att arbeta på, d.v.s. optimera nyttjandet av resurser till att arbeta med saker som flödet behöver. Arbetsättet har utarbetats av kollegorna på fabriken och lett till att vi lyckades reducera ledtiderna med 50 % inom en månad.

Bäst på förbättringar

Grunden i vårt Lean-arbete är ständiga förbättringar och tillit till våra kollegor. Varje kollega införde 24 förbättringar under år 2012.

En viktig del är utvecklingen av tillverkningsprocesser. Genom optimering av en av våra processer kan vi idag tillverka lika mycket läkemedel på en vecka som  förut tog 18 veckor. Denna förbättring gav Pfizer det ansedda ISPE priset Facility of the Year i kategorin Operational Excellence, år 2011.

Allting börjar med kunden

För att lyckas jobbar vi med ”operational excellence” (högkvalitativt arbetssätt). Operational excellence är en arbetsplatsfilosofi där allting börjar med kunden. Filosofin baseras på att problemlösning, teamwork och ledarskap resulterar i ständiga förbättringar av organisationen.

Vårt produktionssystem bygger på Pfizers värderingar och de fyra huvudområdena:

  • Stabila processer - grunden för allt förbättringsarbete
  • Flödesorienterad organisation
  • Ständiga förbättringar och innovation
  • Engagerade kollegor.


Vi använder Six Sigma metodologin för att hitta grundorsaker till problem och på så sätt förbättra processerna. På Pfizers fabrik i Strängnäs är alla kollegor utbildade inom Six Sigma.

Innovation är en viktig del för att utmana arbetssätt och hitta nya lösningar. Vi har innovationsutbildade ledare som utbildar kollegor och vid behov hjälper till när det behövs en innovationsfacilitator.

I Sverige erbjuder Pfizer hälso- och sjukvården erfarenhetsutbyte inom Lean. Detta är ett av flera sätt för Pfizer att bidra till företagets vision: I samverkan upptäcker vi nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård”.

Vår erfarenhet – fortsätt förbättra!

Pfizer började att arbeta enligt Lean i början på 2000-talet. Några erfarenheter är:

  • Operational Exellence handlar om att konstant utmana hur vi arbetar och att ta små steg ofta.
  • Vi hoppade rakt ned i "verktygslådan". Det är ett bra sätt att komma igång och ger ofta ganska bra resultat initialt. Det har dock lärt oss att hela tiden återkomma till kärnan. Det vill säga att Operational Excellence inte handlar om verktyg utan om en kultur med värderingar och attityder. Denna kultur kan vi tillämpa i allt vi gör. Jämför det med att koka vatten. För att vattnet ska fortsätta koka måste vi tillföra energi!
  • Vi blir aldrig klara! Vi vill fortsätta att bli lite bättre dag för dag. Därför mäter vi bl.a. antalet genomförda förbättringsförslag.
     


Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. Pfizer förlägger därför många studier hit och idag deltar svenska kliniker i projekt inom cirka en fjärdedel av det pågående globala prövningsprogrammet. Läs mer »
 


Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. Pfizer förlägger därför många studier hit och idag deltar svenska kliniker i projekt inom cirka en fjärdedel av det pågående globala prövningsprogrammet. Läs mer »
 

Faktaruta Lean

Toyotas produktionssystem är föregångaren.
 
Lean är ett förhållningssätt som innebär att man ständigt förbättrar sina arbetsprocesser med kunden i fokus.
 
Viktiga delar är:

– Gå-och-se
– Identifiera arbetsflöden och slöserier
– Rätt-från-mig

Faktaruta Lean

Toyotas produktionssystem är föregångaren.
 
Lean är ett förhållningssätt som innebär att man ständigt förbättrar sina arbetsprocesser med kunden i fokus.
 
Viktiga delar är:

– Gå-och-se
– Identifiera arbetsflöden och slöserier
– Rätt-från-mig

Faktaruta Six Sigma

Utvecklades av bl.a. Motorola på 1980-talet
 
Six Sigma är ett kvalitetssystem som fokuserar på att minimera variation samt hitta grundorsaker till problem, dvs skapa stabila processer.
 
Viktiga delar är:

– Brainstorming
– Riskanalys
– Statistiska analyser
– Projektledning

Faktaruta Six Sigma

Utvecklades av bl.a. Motorola på 1980-talet
 
Six Sigma är ett kvalitetssystem som fokuserar på att minimera variation samt hitta grundorsaker till problem, dvs skapa stabila processer.
 
Viktiga delar är:

– Brainstorming
– Riskanalys
– Statistiska analyser
– Projektledning