Älska att åldras

Att åldras är det mest naturliga som finns. Ändå har samhället byggt upp en bild om åldrandet som något negativt och något som måste undvikas med alla medel. Trots det visar våra undersökningar på samma sak – vi blir bara lyckligare ju äldre vi blir. Det är dags att omfamna åldrandet, en gång för alla!

Älska att åldras är ett intitiativ och ett forum där vi på Pfizer delar med oss av stort och smått som rör hälsa, åldrande och livets lyckliga stunder. På vår hemsida alskaattaldras.se hittar du tips och råd om ämnen som rör allt från hälsa och livsstil till kärlek och familj. Dessutom bjuder vi på spännande möten med människor som delar sin syn på åldrande och berättar om vad hälsa och livsglädje betyder för just dem.

Vår förhoppning är att bidra till en attitydförändring i samhället kring åldrandet och få fler människor att förstå vikten av att investera i sin hälsa och i sin ålderdom – med start redan idag.

Det finns så många fördelar med att bli äldre. Det är dags att börja älska att åldras!

Till Älska att åldras

Besök Älska att åldras på Facebook

löv i motljus

Bättre hälsa i hela världen

På Pfizer tycker vi att alla ska ha möjlighet att få bra vård, oavsett vilken del av världen de bor i. Därför använder vi vår kompetens, kunskap och våra resurser till att göra mediciner och sjukvård tillgänglig för alla

Läs hela artikeln
bild på familj som vandrar i naturen.

Morgondagens behandlingar

Innan penicillinet upptäcktes kunde en enkel infektion vara dödlig. Precis som antibiotika gjorde det möjligt att bota livshotande infektioner, kommer vi i framtiden att kunna bota och behandla sjukdomar som idag är dödliga. Gårdagens science fiction är dagens science.

Läs hela artikeln
Bild på äldre par.

Läkemedel gör skillnad

Utvecklingen av nya läkemedel har skapat stora värden för människors individuella hälsa och välfärd. Samtidigt har de också bidragit till samhällsekonomiska vinster, genom bland annat kortare vårdtider och lägre sjukfrånvaro. Till exempel beräknas nya läkemedel stå för 73% av den ökade förväntade livslängden.

Läs hela artikeln