Patienten i centrum

I en serie artiklar och intervjuer söker vi svaret på hur patienters perspektiv sätts i centrum inom svensk hälso- och sjukvård. I en krönika ger Malin Parkler, VD för Pfizer i Sverige, sin syn på hur patienterna kan ges större möjligheter till delaktiget och självbestämmande över sin egen hälsa. Vi har ävem träffat Fabian Bolin som driver det sociala nätverket #WarOnCancer där patienter, överlevare och närstående ges en möjlighet att dela varandras upplevelser i syfte att stärka sin egen mentala hälsa samt öka sin kunskap om cancer och därmed kunna ta vara på sina rättigheter till god hälsa och vård. Ett annat initiativ som sätter patienten i centrum är Nya Karolinska Universitetssjukhusets modell för att centrera vården runt den enskilde patientens behov. I en intervju ger överläkaren Annelie Liljegren sina perspektiv på den nya modellen. För att fånga politikens syn på patienträttigheter har sjukvårdslandstingsrådet i Stockholms läns landsting, Anna Starbrink, intervjuats om sina och sitt partis förslag för att bland annat stärka patienten.

Malin Parkler, VD Pfizer Sverige

Dags att sätta patienten i centrum

"Jag har haft förmånen att under många år träffa patienter, vårdpersonal samt hälso- och sjukvårdens andra intressenter i flera olika sammanhang. Samtalen jag deltagit i har stärkt min bild av att jag själv, det företag jag leder, och alla andra som på något sätt arbetar med hälsa och välbefinnande måste sätta patienternas intressen först, och att patienterna med deras perspektiv och engagemang måste ses som en viktig resurs i vården. I den här krönikan vill jag dela med mig av förslag som jag tror, utifrån mina observationer och mitt perspektiv, kan stärka patientens ställning och medverkan."

Läs hela krönikan
Johan Cosmo

Skåne i bräschen för standardiserade vårdförlopp

För att förkorta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården har regeringen satsat 500 miljoner kronor per år under perioden 2015-2018.I Skåne har man kommit en bra bit på väg i detta arbete och från både personal och patienterkommer signaler om att de upplever förbättringar.

Läs hela artikeln
Annelie Liljegren

Ny organisation kräver nya arbetssätt

"Nya Karolinska innebär ett paradigmskifte där vi går från ett hierarkiskt sjukvårdssystem till ett demokratiskt system med patienten i centrum. Det är en förändring som hela sjukvården behöver genomgå." Det säger Annelie Liljegren, överläkare och medicinskt sakkunnig vid programkontoret Nya Karolinska på Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs hela artikeln
Annika Mårtensson

Viktigt för universitet att stötta vid cancer

"Idag får patienter ta ett allt större ansvar för sin egen vård och hälsa. Därför tycker vi att en kurs om cancer som behandlar patientperspektivet och fokuserar på egenförmågan vid sjukdom är ett viktigt bidrag för att stötta patienter." Det säger Annika Mårtensson, professor vid Avdelningen för Konstruktionsteknik samt prorektor vid Lunds Tekniska Högskola.

Läs hela artikeln
Anna Starbrink

Dags att vården styrs om och blir till för patienterna

"Det låter som en självklarhet att vården ska utgå ifrån patienten. Men tyvärr har vården länge organiserats utifrån andra perspektiv. Det måste vi ändra på nu. Hela styrsystemet måste göras om så att den blir för patienternas bästa" Det säger Anna Starbrink, gruppledare för Liberalerna och hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm. Nyligen utsågs hon även till sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna nationellt och hon har varit med och tagit fram Liberalernas sjukvårdsprogram.

Läs hela artikeln
Ulrika Sandén

Akademisk kurs om att leva med cancer

Sedan hösten 2017 ges kursen” Patientperspektiv och egenförmåga” vid Lunds universitet. Kursen vänder sig till cancerpatienter, vårdgivare eller närstående och är en fristående distanskurs som tagits fram gemensamt av Lunds Tekniska Högskola, Socialhögskolan och medicinska fakulteten.

Läs hela artikeln
Kicki Theander

Anhöriga behöver veta vad som gäller

"Som anhörig skulle jag önskat att jag fått mer information om vad som skulle hända, både när det gäller symtom och biverkningar och vad som låg framför mig. Jag var rädd så många gånger och hade ständigt dåligt samvete för att jag inte tyckte jag räckte till." Det säger Kicki Theander som miste sin man Victor i benmärgscancer i juli förra året.

Läs hela artikeln
Kim Stevnsborg och Karin Liljelund

Måste hoppas och tro att NKS blir bra

En av de första mottagningar som flyttat in på NKS från Karolinska Universitetssjukhuset är thorax. Än så länge delar man lokal med gynmottagningen. Men i mars tas patienter med tumörer i lungorna emot i egna lokaler och lungonkologen blir en del av Tema Cancer inom området luftvägar och hud.

Läs hela artikeln
War on Cancer

Fabian Bolin om War on Cancer

När Fabian Bolin behandlades för cancer startade han bloggen Fabian Bolin’s War on Cancer där han berättade om sin sjukdomsresa. Idag har han tillsammans med bästa vännen Sebastian utvecklat en social plattform för patienter, närstående och överlevare - WarOnCancer.com har vuxit till ett forum där andra sjuka kan berätta sin historia.

Lyssna på podden