Podcasts om onkologi och att leva med cancer

Här hittar du avsnitt av podcasts om onkologi och att leva med cancer.

Senaste avsnittet

Bild på två män: Fabian Bolin och Sebastian Hermelin

Fabian Bolin om War on Cancer

När Fabian Bolin behandlades för cancer startade han bloggen Fabian Bolin’s War on Cancer där han berättade om sin sjukdomsresa. Idag har han tillsammans med bästa vännen Sebastian utvecklat en social plattform för patienter, närstående och överlevare - WarOnCancer.com har vuxit till ett forum där andra sjuka kan berätta sin historia. Tanken är att stärka den mentala hälsan - något som idag förbises av sjukvården, säger Fabian.

Lyssna på podcasten

Yvonne Wengström berättar om Tema Cancer på Nya Karolinska

På Nya Karolinska står patienten i centrum. Det kräver nya arbetssätt. Yvonne Wengström är omvårdnadsansvarig på Tema Cancer i den nya organisationen. Hör henne berätta om förändringen.

Lyssna på podcasten
Bild på kvinna: Yvonne Wengström
Bild på kvinna, Inga-Lill Lellky

Cancerkompisar ger stöd för anhöriga

När Inga-Lill Lellkys man blev sjuk i cancer kände hon sig rädd, maktlös, ensam och frustrerad. Hon saknade någon att dela sina upplevelser med och som förstod hennes situation. Efter att maken gått bort startade hon därför Cancerkompisar, där anhöriga och närstående få hjälp. Här berättar hon om sina egna erfarenheter som anhörig.

Lyssna på podcasten

Bättre vård och stöd för patienter och anhöriga

Arja Leppänen vigt sitt yrkesliv åt att arbeta för att förbättra vården och omhändertagandet av patienter och anhöriga vid cancer. Här berättar hon om sina egna erfarenheter och om vilka utmaningar man som anhörig ställs inför.

Lyssna på podcasten
Bild på Arja Leppänen