Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Patientkraften viktig resurs i vården

Intervju med Sara Riggare, doktorand vid Karolinska institutet

Du pratar om patientkraft. Vad menar du med det?
– Patienter har ofta en inneboende kraft att hjälpa sig själva och vara aktiva i sin sjukdom och behandling. Det kan till exempel vara kunskap om läkemedelsbiverkningar eller reaktion- er på annan behandling. Vården är anpassad utifrån att läkaren vet mest och bäst. Men det stämmer inte alltid. Patienter har ofta god kännedom om sin sjukdom och hur ett läkemedel eller en behandling fungerar. Den här kunskapen kan hjälpa både läkaren och andra patienter.

– Kraften kan också se olika ut vid olika tillfällen. Ibland vill man bara bli omhändertagen, medan man vid andra tillfällen vill vara delaktig i sin behandling. Som patient har man rätt att få all tillgänglig information. Men den som inte vill veta ska inte tvingas att ta emot information. Här måste vården vara lyhörd.

Hur kan vården utnyttja kraften hos patienterna?
– Det viktiga är att släppa in patienterna i förbättringsarbetet på ett ärligt och nyfiket sätt, inte bara för att pricka av patientmedverkan i ett protokoll. Läkare borde alltid ha två patienter som rådgivare. Dessa ska förmedla sina perspektiv av vårdupplevelsen. Det behöver inte alltid handla om behandlingen i sig. Det kan lika gärna gälla synpunkter på var nummerlapparna i väntrummet är placerade.

Vården måste också bli bättre på att individanpassa sitt bemötande av patienten vid varje enskilt tillfälle.

Vad ser du som din främsta uppgift?
– Mitt ansvar är att göra vad jag kan och det jag tror på för att bygga upp den nya vården där patienten ska vara en medaktör. Vi vet ännu inte riktigt hur den kommer att se ut. Men utgångspunkten är att all vård sker i samarbete med patienten. Patienterna måste vara inblandade på alla nivåer även i forskningen och då inte bara som forskningsobjekt.