Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Påverkas dina rättigheter av vem som betalar för läkemedel och sjukvård?”

Pfizer arrangerade flera seminarier under Almedalsveckan i Visby.  Ett av seminarierna var ”Påverkas dina rättigheter av vem som betalar för läkemedel och sjukvård?”

– Vi arrangerade det här seminariet för att vi är måna om att lyfta fram och förstå andras perspektiv, sa Malin Parkler, vd Pfizer.

Seminariet handlade om två pågående utredningar kring läkemedel och finansiell samordning av sjukförsäkring och sjukvård. Det riksdagen beslutar om utifrån dessa utredningar kommer att påverka vilka läkemedel människor får tillgång till framöver. En frågeställning som diskuterades i en panel.   

Malin nämnde inledningsvis att det är viktigt med en tydlig finansierings- och prissättningsmodell för att patienter ska få tillgång till relevanta medicinska behandlingar. Hon förespråkar ett tydligt statligt ansvar för finansieringen av tre skäl: 

  • Jämlikhet – alla patienter ska ha tillgång till bästa behandlingen på ett jämlikt sätt.
  • Samhällsperspektiv – vi bedömer att staten har de bästa förutsättningar för att ta ett helhetsperspektiv för stat, kommun och landsting.
  • Ekonomi - Landstingens utmanande ekonomiska situation just nu.

Här kan du se hela seminariet

Medverkande under seminariet var:
Anna-Lena Sörenson (S), gruppledare och vice ordförande i Socialutskottet
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige
Penilla Gunther (KD), suppleant Socialutskottet
Petter Odmark, byråchef Re-Think
Joakim Ramsberg, huvudsekreterare Läkemedelsutredningen
Malin Parkler, vd Pfizer Sverige
Niklas Ekdal - moderator