Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer blir ny stödjande medlem till Institutet Mot Mutor (IMM)

Pfizer har antagits som ny stödjande medlem till Institutet Mot Mutor (IMM) och bidrar därmed till deras arbete med att motverka korruption i samhället.

IMM är ett institut som arbetar för att motverka korruption och mutor och stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Genom att bli stödjande medlem till IMM ingår Pfizer i deras nätverk.

Beslutet att stödja IMM förstärker budskapet mot korruption både internt och externt, samtidigt som det är ett viktigt inslag i Pfizers fortsatta hållbarhets-/CSR-arbete.

– På Pfizer ser vi allvarligt på korruptionsfrågor. Vi anser att vi som företag har ett viktigt ansvar i att vara aktivt engagerade för att bidra till ett samhälle med god affärsetik. I Sverige har läkemedelsbranschen under en lång tid arbetat målmedvetet för att utveckla vårt etiska regelverk som idag är ett av det mest avancerade någon bransch har. Samhället har allt högre förväntningar på transparens, inte minst inom vår bransch, och därför vill vi säkerställa att vi uppfyller dessa förväntningar, nu och i framtiden, säger Malin Parkler, VD på Pfizer Sverige.

Läs hela pressmeddelandet här.

Pfizer IMM loggor