Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer bygger vidare på Nobelprisbelönad forskning för att bekämpa cancer

Banbrytande Nobelprisforskning om cellcykeln

År 2001 belönades tre forskare, Leland H. Hartwell, Tim Hunt och Sir Paul M. Nurse, med Nobelpriset – en omåttlig ära – för deras framstående bidrag till studiet av cellcykeln. Tidigare förstod forskarna grunderna för hur celler växer och delar sig, men man hade ingen detaljerad förståelse av processen. Man visste med andra ord inte vilka specifika proteiner och signalvägar i cellen som styrde cellcykeln.

Att förstå cellcykeln

Cellcykeln är en grundläggande livsprocess som styr hur en cell växer och delar sig. Processen består av fyra faser: G1-fasen där cellen växer, S-fasen där cellen kopierar sin genetiska information (dvs DNA), G2-fasen där cellen fortsätter att växa och förbereder sig för delning, och M-fasen där cellen delas i två identiska celler.1 I genomsnitt består människokroppen av cirka 37 biljoner celler som alla har sitt ursprung i en enda cell – det befruktade ägget. För att en människas kropp ska kunna växa behövs cellcykeln för att producera fler och fler celler som bildar vävnader och organ. Men det är också viktigt att cellcykeln stängs av vid rätt tidpunkt, så att celler inte fortsätter att dela sig okontrollerat. Människokroppen skulle inte kunna existera utan cellcykeln.

Nobelpristagarna gör en betydelsefull upptäckt

Hartwell, Hunt och Nurse upptäckte att cellcykeln regleras av cyklinberoende kinaser (cyclin dependent kinases, CDK). Professor Anders Zetterberg, som höll talet i samband utdelningen av Nobelpriset och var medlem i Nobelkommittéen vid Karolinska Institutet, sade att “CDK kan jämföras med en ‘molekylär motor’ som driver cellen genom cellcykeln genom att förändra strukturen och funktionen hos andra proteiner i cellen”.2

Cellcykeln är nyckeln till cancer

Denna vetenskapliga upptäckt skulle komma att få stor betydelse för cancerforskningen. Ett viktigt kännetecken för cancercellen är en okontrollerad cellcykel, som resulterar i ohämmad tillväxt och delning. CDK:er är nyckeln till cellcykeln. Denna kunskap lade grunden som gjorde det möjligt för forskare på Pfizer att identifiera den första molekylen som specifikt kan hämma CDK4 och CDK6 (gemensamt kallade CDK 4/6) – som har visat sig kunna spela en roll vid cancer genom att hämma den okontrollerade tillväxten och delningen av cancerceller.3

Ledande inom terapiutveckling

Med en bakgrund av mer än 20 års forskning upptäckte forskare på Pfizer att hämning av aktiviteten hos CDK 4/6 under den första fasen (G1) av cellcykeln kan avbryta tillväxten och reproduktionen av cancerceller.4,5,6 Detta har lett till framsteg i behandlingen av patienter med en särskild metastatisk, eller spridd, cancer och forskare inom Pfizer undersöker nu om CDK 4/6-hämmare kan användas i tidigare stadier av cancer.

- Vi bygger vidare på vårt arv av innovativ vetenskap och ledarskap inom denna nya typ av cancerbehandling, säger Thomas Wahlgren, onkolog och medicinsk rådgivare på Pfizer i Sverige. Vi fortsätter att utforska potentialen hos CDK 4/6-hämmare och deras roll i att bromsa delningen av cancerceller.

 

 

1 Weinberg RA. pRb and Control of the Cell Cycle Clock. In: The Biology of Cancer. 2nd ed. New York, NY: Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC; 2014.
2 Award Ceremony Speech. Presentation Speech by Professor Anders Zetterberg of the Nobel Committee at Karolinska Institutet, December 10, 2001. https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2001/presentation-speech.html
3 Nobel Media AB 2014. The Nobel Prize in Physiology or Medicine for 2001 - Press Release. Last Accessed April 24, 2017. Available at: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2001/press.html
4 Sotillo E, Graiia X. Escape from Cellular Quiescence. In: Enders GH, ed. Cell Cycle Deregulation in Cancer. New York, NY: Humana Press; 2010.
5 Shapiro GI. Cyclin-dependent kinase pathways as targets for cancer treatment. J Clin Oncol. 2006;24(11):1770-1783.
6 Finn RS, Dering J, Conklin D, et al. PD 0332991, a selective cyclin D kinase 4/6 inhibitor, preferentially inhibits proliferation of luminal estrogen receptor-positive human breast cancer cell lines in vitro. Breast Cancer Res. 2009;11