Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer deltar i Rosa Bandet-loppet. Välkommen att besöka oss i Hälsobyn!

Den 30 september går Rosa Bandet – loppet av stapeln i anslutning till Lidingöloppet i Stockholm. Många medarbetare från Pfizer deltar för att samla in pengar till Cancerfonden och svensk cancerforskning.

Den 30 september går Rosa Bandet-loppet av stapeln i anslutning till Lidingöloppet i Stockholm. Många medarbetare från Pfizer deltar för att samla in pengar till Cancerfonden och svensk cancerforskning.

Förutom att delta i själva loppet har vi också ett tält i Hälsobyn vid målområdet där du kan få tips och råd som kan hjälpa dig och dina närmaste att leva ett längre och friskare liv. Bland annat:

  • Information om spridd bröstcancer och våra digitala stöd inom detta område.
  • Lära dig hur man kan förebygga stroke genom att ta sin puls regelbundet. På så sätt kan man upptäcka om man har en rytmrubbning i hjärtat
  • Vilken hjälp som finns tillgänglig för att sluta röka
  • Information om vaccination mot TBE

I tältet har vi också en fotoautomat där du är välkommen att ta fotografier över din prestation, eller bara ta ett kort.

Välkommen att besöka oss i Hälsobyn eller heja på oss och alla andra som springer för cancerforskningen!

Om Rosa Bandet-loppet
Loppet är startskottet för Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj, som genomförs under oktober varje år med syfte att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer, samt bedriva påverkansarbete.

Här kan du läsa mer: http://www.rosabandetloppet.se/