Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer donerar den 500 miljonte dosen antibiotikum i kampen mot ögonsjukdomen trakom

Pfizer har nu donerat den femhundra miljonte dosen av ett antibiotikum som används för att behandla ögonsjukdomen trakom.

Trakom är en sjukdom som kan leda till blindhet och drabbar främst de fattigaste delarna av världen. Denna milstolpe är ett bevis för att stora framsteg görs i det globala arbetet för att bekämpa sjukdomen. Världshälsoorganisationen WHOs mål är att helt utrota trakom till år 2020.

Ögonsjukdom som kan leda till blindhet

Trakom är en tropisk infektionssjukdom som kan utvecklas till ett tillstånd där ögonlocken vänds inåt och ögonfransarna skrapar mot ögongloben, vilket orsakar svår smärta, sår på hornhinnan och kan leda till blindhet. 232 miljoner människor i 58 länder är i riskzonen. Över 80 procent av fallen är koncentrerade till 14 länder, de flesta i Afrika. Trakom har orsakat synnedsättningar hos cirka 2,2 miljoner människor och av dessa är 1,2 miljoner permanent blinda.

Drabbar de fattigaste delarna av världen

Sjukdomen påträffas främst i de fattigaste och mest avlägsna delarna av Afrika och Asien och drabbar en redan utsatt grupp. Bakterien som ligger bakom sjukdomen kan spridas både via direkt och indirekt kontakt, t ex via kläder eller flugor som varit i kontakt med den smittades ögon eller näsa. Vanligen krävs upprepade infektioner över en period av flera år innan ärren på ögonlocket gör att ögonfransarna börjar gnidas mot ögat. Barn sprider oftare sjukdomen än vuxna. Dålig ansiktshygien, trångboddhet, och otillräcklig tillgång till rent vatten och sanitära bekvämligheter kan öka spridningen.

Stora framsteg genom samarbete mellan flera parter

Insatser för att behandla och utrota trakom sker genom en WHO-ledd allians, Global Elimination of Trachoma by 2020 (GET 2020) som följer en utvecklad strategi som innefattar: operationer i sena stadier av trakom, antibiotika för behandling av infektioner, insatser för ökad ansiktshygien samt tillgång till rent vatten och sanitära bekvämligheter. Samarbetet består av över 100 internationella partners inom offentliga och privata organisationer. Tillsammans har man behandlat mer än 100 miljoner människor i 33 länder.

Mer information om det globala arbetet:

GET 2020 – Global Elimination of Trachoma by 2020 - http://www.who.int/blindness/causes/trachoma/en/

ICTC – International Coalition for Trachoma Control - www.trachomacoalition.org

International Trachoma Initiative - www.trachoma.org