Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer förlänger sitt donationsprogram för att bekämpa trakom

Pfizer har beslutat att fortsätta donera antibiotika till The International Trachoma Initiative till och med 2025, med målet att bidra till att bekämpa och helt utrota trakom, som är den främsta orsaken till blindhet orsakad av infektion i världen.

Trakom är en bakteriesjukdom som efter upprepade infektioner kan göra att ögonlocken vänds inåt så att ögonfransarna skrapar mot ögongloben, vilket leder till stark smärta, sår på hornhinnan och med tiden blindhet. Trakom kan både behandlas och förebyggas, men drabbar främst fattiga samhällen med begränsad tillgång till sjukvård, rent vatten och sanitära faciliteter. Cirka 163 miljoner människor riskerar att utveckla sjukdomen som, förutom mänskligt lidande, svarar för uppskattningsvis 3-6 miljarder USD i förlorad produktivitet per år.

Pfizer var en av grundarna av the International Tracoma Initiative (ITI) 1998 och har sedan dess donerat mer än 740 miljoner doser av ett antibiotikum genom ITI. Nu förlängs donationsprogrammet till och med 2025 för att säkerställa att länder som härjas av trakom också fortsättningsvis får tillgång till donerad antibiotika, som är en kritisk komponent i den globala strategin för att utrota sjukdomen.

- Trakom drabbar de fattigaste bland de fattiga och fångar miljontals i en ond cirkel av fattigdom, säger Caroline Roan, Vice President, Corporate Responsibility, Pfizer Inc. Vi är mycket glada att kunna utvidga vårt donationsprogram till och med 2025 för att bidra till att utrota trakom också i de mest svårtillgängliga områdena.

Under den senaste tiden har stora framsteg gjorts i kampen mot trakom. Nepal blev nyligen det sjätte landet som valdierades som trakomfritt av WHO, efter Oman, Marocko, Mexiko, Kambodja och Laos. En rad andra länder närmar sig snabbt kriterierna för eliminering. I Uganda har till exempel antalet personer med risk för trakom minskat dramatiskt, från 10 miljoner för fyra år sedan till färre än 300 000 idag.

- Med stöd från Pfizer, ITI och våra andra partners runt om i världen har vi kraftigt kunnat utöka våra ansträngningar och nå miljontals människor i Uganda med behandlingar som räddat deras syn, säger Dr. Edridah Muheki Tukahebwa vid Ugandas hälsoministerium. Det här programmet undanröjer också ett viktigt socialt och ekonomiskt hinder och hjälper oss på vägen mot en framtid där alla Ugandas medborgare är tillräckligt friska för att kunna gå i skolan, arbeta och leva ett bättre och mer produktivt liv.

Läs mer om Pfizers arbete med trakom här

Fler nyheter

par på promenad
Värdet av läkemedel

Lungcancermånaden – för ökad kunskap och förbättrad vård av drabbade

2019-11-14

Lungcancer är en av våra vanligaste cancerformer. I Sverige insjuknar drygt 4 000 personer varje år. Det är tyvärr inte bara en av de vanligaste cancerformerna, det är också den som skördar flest liv varje år. Även om rökning är den absolut största riskfaktorn kan lungcancer drabba dem som aldrig rökt. Men med en tidig diagnos ökar möjligheterna till bot och därför behöver kunskapen om lungcancer öka, både inom vården och bland allmänheten.

Läs mer
akromegalidagen
Värdet av läkemedel

1 november är Akromegalidagen – med en tidig diagnos ökar chansen att bota denna sällsynta sjukdom

2019-11-01

Akromegali är en sällsynt sjukdom som beror på att hypofysen producerar för mycket tillväxthormon och yttrar sig i en onormal kroppslig tillväxt. I fler än 99 procent av fallen beror det på en godartad tumör i hypofysen. I dag lever ca 500 personer med akromegali i Sverige och varje år upptäcks 30 nya fall. Det är avgörande att hitta dessa patienter tidigt så att de kan botas. Det sker vanligen genom att man lyckas operera bort hela hypofystumören.

Läs mer
Johanna Svalstedt
Värdet av läkemedel

Gör skillnad för dagens och framtidens cancerpatienter

2019-10-17

Nu är vi än en gång inne i oktober, bröstcancermånaden. Under flera år har denna månad ägnats åt att förena och engagera människor, att sprida kunskap om bröstcancer samt genomföra aktiviteter som bidrar till den viktiga bröstcancerforskningen. En forskning som lett till att fler och fler behandlingar nu finns tillgängliga för att bota, men också för att förlänga livet och fördröja utvecklingen av sjukdomen hos de som drabbas av kronisk bröstcancer.

Läs mer