Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer-forskare publicerar nya rön om proteiners roll i kardiovaskulära sjukdomar

En forskargrupp från enheten för Kardiovaskulär medicin vid Karolinska institutet, med bland annat forskare från Pfizer R&D, har publicerat en artikel i den vetenskapliga tidskriften PLOS Genetics. I studien har de identifierat ett stort antal genetiska mekanismer som styr produktionen av proteiner i blod och kartlagt vilka av dessa proteiner som kan spela en aktiv roll i kardiovaskulära sjukdomar.

Proteiner som korrelerar med framtida sjukdomsrisk kallas biomarkörer. Men vissa proteiner är inte bara biomarkörer utan deltar också aktivt i sjukdomsutvecklingen, och dessa är därför särskilt intressanta att identifiera då de kan fungera som mål för nya läkemedel.

Nya innovativa automatiserade analysmetoder har gjort det möjligt att genomföra systematiska storskaliga studier av hundratals plasmaproteiner i stora patientgrupper. Den aktuella studien genomfördes med hjälp av en metod utvecklad av Uppsalaföretaget Olink Proteomics. Forskarna mätte 92 proteiner i blod från 3 400 patienter med diabetes och övervikt. Ungefär två tredjedelar av proteinerna visade sig vara styrda av vanliga genvarianter i DNA och forskarna utvärderade sedan dessa i fråga om deras effekt på kardiovaskulär sjukdom och fann ett antal potentiella associationer.

Anders Mälarstig på Pfizer R&D, som också är akademiskt affilierad till Karolinska Institutet, ansvarade för studien.

”Med hjälp av den karta över kopplingar mellan gener och proteiner som nu tagits fram kommer Pfizer och andra som jobbar med läkemedelsutveckling lättare kunna hitta läkemedel med goda behandlingseffekter”, säger Anders.

”Olink är mycket glada över att kunna bidra till dessa viktiga fynd samt att vara med och driva forskningen framåt. Vi ser att proteomiken blir en allt viktigare funktion för att hitta nya läkemedel och driva morgondagens sjukvård, säger Jon Heimer, VD på Olink”

Läs hela artikeln här