Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer Foundation hjälper organisationer i utvecklingsländer att bekämpa infektionssjukdomar och AMR

Pfizer Foundation tilldelar 20 nya anslag till 12 partners i länder i Afrika, Asien och Latinamerika som arbetar med lokala lösningar för att hantera hälsoutmaningar. Utmaningarna är relaterade till infektionssjukdomar, inklusive det ökade hotet om antimikrobiell resistens (AMR).

Infektionssjukdomar står för närmare 8,4 miljoner dödsfall årligen och är en av de ledande dödsorsakerna över hela världen, särskilt bland små barn och utsatta befolkningar i utvecklingsländer(1). Det uppskattas att ökningen av AMR, där patogener blir motståndskraftiga mot de läkemedel som används för att slå ut dem, nu står för ca 700 000 av dessa dödsfall(2). Utan åtgärder skulle detta kunna nå tio miljoner dödsfall per år fram till år 2050, och kunna innebära uppskattningsvis 100 miljarder US dollar i förlorad produktivitet under samma tid (3). Världshälsoorganisationen (WHO) inkluderar AMR på sin lista över tio globala hälsohot 2019.(4)

HIV/AIDS, malaria och tuberkulos skördar närmare 2,8 miljoner liv per år. Även tropiska sjukdomar, parasitsjukdomar och bakteriesjukdomar som t.ex. trakom drabbar fler än en miljard människor.

När det gäller infektionssjukdomar, kämpar många låg- och medelinkomstländers sjukvårdsystem med otillräckliga resurser för att förebygga, diagnostisera, behandla och eliminera dessa sjukdomar.

Det behövs gemensamma krafttag från många aktörer, som arbetar tillsammans, oavsett om det är regeringar, donatorer, biståndsorgan, civilsamhällets grupper eller företag.

Därför samarbetar Pfizer med lokala organisationer i Afrika, Asien och Latinamerika. Genom våra Global Health Innovation Grants (GHIG), som kombinerar traditionella bidragsinvesteringar med tekniskt stöd, ger vi våra partners självständighet att hitta hållbara lösningar som möter de unika utmaningarna i deras lokala samhällen.

Dessa partners, som arbetar i 12 länder i Afrika, Asien och Latinamerika, driver lokala lösningar för att bekämpa infektionssjukdomar. Vissa behandlar specifika sjukdomar, som HIV, lunginflammation och malaria. Andra fokuserar på gränsöverskridande utmaningar, som AMR och vårdarbetare där det saknas resurser.

Tack vare våra partners viktiga arbete har, sedan 2016:

  • Mer än 370 000 patienter fått vård.
  • 160 000 nåtts med screening och utbildning.
  • 2 000 hälso- och sjukvårdspersonal utbildats.

Följande 20 organisationer får anslag på 100 000 USD som en del av Pfizer Foundations GHIG-program 2019:

2020 MicroClinic (Kenya); Afya Research Africa (ARA) (Kenya); Care 2 Communities (Haiti); Fundación Vive Con Bienestar - Bive (Colombia); Group for Technical Assistance (Nepal); Hälsobyggare (Rwanda); Jacaranda Health (Kenya); Last Mile Health (Liberia); LifeNet International (Uganda); Muso (Mali); NAYA JEEVAN för barn (Pakistan); North Star Alliance (Afrika söder om Sahara); En familjehälsa (Rwanda); Penda Health (Kenya); Möjlig hälsa (Nepal); Society for Nutrition, Education and Health Action (SNEHA) (Indien); Swasth Foundation (Indien); THINKMD (Nigeria); UE LifeSciences (UELS) (Indien); Unjani Clinics NPC (Sydafrika).

Referenser:

1Global Burden of Disease Tool [Data set], University of Washington, Institute for Health Metrics and Evaluation, Global Health Data Exchange, 2019. Accessed July 16, 2019 from http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool.

2No Time to Wait: Securing the Future from Drug-Resistant Infections: Report to the Secretary-General of the United Nations. Inter-Agency Coordination Group on AMR. April 2019. Accessed August 1, 2019 from https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/IACG_final_report_EN.pdf?ua=1.

3Tackling Drug-resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations, Review on Antimicrobial Resistance, May 2016. Accessed July 16, 2019 from https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf.

4Ten Threats to Global Health in 2019. Accessed August 1, 2019 from https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019.