Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer Health AB prisas som Sveriges mest jämställda privata arbetsplats

Nyligen presenterade Nyckeltalsinstitutet en rapport som kartlagt jämställdhet inom svenskt arbetsliv. Pfizer Health AB, med Sveriges största bioteknikanläggning för kommersiell produktion av läkemedelssubstanser, tar för andra året i rad topplaceringen bland privata arbetsgivare i jämställdhetsindex.

Nyckeltalsinstitutet mäter bland annat hur jämställdhet utvecklas i svenskt arbetsliv enligt ett Jämställdhetsindex, JÄMIX®, som bygger på mätbara nyckeltal inom ett antal områden och omfattar ett undersökningsunderlag av 700 000 medarbetare från medelstora och stora privata och offentliga verksamheter.

De nyckeltal där Pfizer Health AB får högst poäng är likvärdiga löner för män och kvinnor, jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper och skillnad i uttagna föräldradagar bland män och kvinnor.

- På Pfizers produktionsanläggning i Strängnäs är vi jämställda i grunden. Vi är en arbetsplats som attraherar både män och kvinnor och vi har en jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper. Vi jobbar aktivt med vår företagskultur, inte bara inom jämställdhet, utan även med mångfald och delaktighet. Vi är otroligt glada att vi får den här utmärkelsen och extra stolta att det nu är andra året i rad, Säger Chris Siegmund, platschef för Pfizers produktionsanläggning i Strängnäs.

Om Nyckeltalsinstitutets JÄMIX®

Nyckeltalsinstitutet mäter jämställdheten enligt ett jämställdhetsindex, JÄMIX, inom svenskt arbetsliv. Detta index bygger på nio mätbara nyckeltal och i undersökningsunderlaget ingår över 700 000 medarbetare från medelstora och stora privata och offentliga verksamheter. Mer information på www.nyckeltal.se

Nyckeltalen i JÄMIX® är: Yrkesgrupper, ledningsgrupp, lika karriärmöjligheter, lön, långtidssjukfrånvaro, föräldraskap, deltid, visstidsanställning samt aktivt jämställdhetsarbete.