Pfizer i Almedalen 2019

Den 30/6-7/7 är det dags för årets Almedalsvecka på Gotland. Pfizer deltar i sammanlagt fyra publika seminarier inom Life Science, hälsa och sjukvård. Missa inte att boka in dessa i din kalender. Vi ses i Visby!

Seminarier som Pfizer arrangerar:

Min hälsa – vems ansvar?
Arrangör: Dagens nyheter, Pfizer
Dag: 2/7 2019 09:45 - 10:30
Plats: Strandvägen 4.1, Dagens nyheters tält

Vi vet att hälsofrämjande åtgärder såväl skulle kunna förbättra människors livskvalitet som minska sjukvårdens kostnader. Vilket ansvar har vi som individer för vår hälsa? Vilket ansvar har vårdsystemet? Och framförallt: Hur bör de hälsofrämjande åtgärderna utformas? Läs mer

Över 80 och förfördelad - är det ingen som bryr sig om äldres läkemedel?
Arrangör: Bristol-Myers Squibb, Pfizer, SPF Seniorerna
Dag: 3/7 2019 15:30 - 16:30
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Det är snart fem år sedan den nya patientlagen trädde i kraft. Den skulle bidra till tillgänglighet, information om valmöjligheter och delaktighet för patienterna. Men det är en lag utan genomslag. Är det så att äldre kommer särskilt mycket i kläm när den nya lagen inte fungerar? Läs mer

Seminarier som Pfizer medverkar i:

Läkarläckaget – hur många ska få droppa av? Vad kostar yrkesflykten samhället och patienterna?
Arrangör: Sveriges Yngre Läkares Förening – SYLF
Medverkande från Pfizer: Christoph Varenhorst, medicinsk direktör Pfizer Sverige
Dag: 1/7 2019 08:40 - 09:30
Plats: Slottsterrassen 6, Läkartidningens plats

Vad är den samhällsekonomiska konsekvensen om allt fler yngre läkare väljer jobb i andra sektorer? Läkarnas väntan på en AT-tjänst är en flaskhals, med i sin tur senarelagd specialisering. I andra änden växer vårdkön, patienter i behov av att träffa specialist och rusande kostnader för hyrläkare. Läs mer

Det glömda målet i hållbarhetsagendan
Arrangör: Institutet Mot Mutor, American Chamber of Commerce in Sweden, Transparency International Sverige, EY, FAR, Konkurrensverket, PwC
Medverkande från Pfizer: Malin Parkler, VD Pfizer Sverige
Dag: 4/7 2019 09:00 - 09:45
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Men vad händer när den viktigaste hållbarhetsfrågan – ingen korruption – hamnat i skymundan? Är det ens möjligt att nå hållbarhetsmålen utan en värld fri från korruption? Läs mer

Bild på Almedalen