Bild på ung kvinna med långt mörkt hår, sittande i en gunga. Illustration till text om Pfizer arbetar för en bättre värld

Pfizer arbetar för en bättre hälsa i världen

God hälsa är viktigt för oss alla och att hitta nya hållbara lösningar för de mest brådskande utmaningarna kan inte vänta. Det är därför vi på Pfizer försöker att tillämpa den medicinska vetenskapen och våra globala resurser på ett optimalt sätt i vår ambition att bidra till människors hälsa och välbefinnande i varje skede av livet.

Globalt engagemang

Pfizers läkemedel säljs i fler än 150 länder och vi har forskningscentra i Nordamerika, Europa och Asien.

Men våra ambitioner handlar inte bara om de rika delarna av världen. Vår strategi för sociala investeringar går ut på att tillvarata företagets hela utbud av resurser – kompetenser, kunskaper och finanser – för att öka tillgången på mediciner och stärka sjukvården för människor i ekonomiskt svagare regioner. För detta driver Pfizer ett antal olika program i olika delar av världen, bland annat inriktade på att förebygga och behandla HIV-relaterade infektioner, att bekämpa malaria och förhindra att människor blir blinda på grund av ögonsjukdomen trakom, och inte minst att bidra till att bygga upp kunskapsnivån i lokala hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Ansvarsfullt agerande och transparens

Vi fokuserar på att förbättra det sätt vi gör affärer på och vill ge insyn i företagets verksamhet där det är möjligt. Vi försöker att lyssna till synpunkter från de som är delaktiga i beslut kring hälso- och sjukvården och vi vill samverka med intressegrupper. Vi gör detta för att säkerställa att vi kan fortsätta att leverera våra åtaganden till patienter, kunder och aktieägare på bästa sätt.

 

PP-PFE-SWE-0093