Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer ingår samarbete med H2 Health Hub

Som en del av företagets digitala strategi går Pfizer i Sverige in som industripartner i H2 Health Hub. Genom att vara en del av detta nätverk och kreativa miljö ser vi en möjlighet till både idéutbyte och att identifiera nya innovativa samarbeten kring digitala hälsolösningar. Avtalet sträcker sig från augusti 2016 över en treårsperiod.

Innovation inom medicin och hälsa är grunden för Pfizers verksamhet och digitaliseringen inom hälsa, vård och omsorg får allt större betydelse. Pfizer arbetar aktivt, både själva och med andra, för att tillvarata möjligheterna med dagens och framtidens digitala teknik inom hela verksamheten för att förebygga sjukdom och underlätta vardagen för människor som lever med en sjukdom.

H2 Health Hub är en samarbetsplats mitt i det expanderande life science klustret i Stockholm där etablerade företag och start-ups inom vård, hälsa och läkemedel möter företag inom teknik och digital utveckling, för att tillsammans skapa framtidens digitala hälsolösningar. Målet är att katalysera utvecklingen och implementeringen av nya smarta verktyg och lösningar för bättre hälsa. Från och med augusti 2016 går Pfizer in som industripartner i H2 Health Hub. Avtalet omfattar en period på tre år.

- Pfizer är ett företag med stark innovationskultur och vi övertygade om att den digitala utvecklingen erbjuder stora möjligheter inom medicin och hälsa. Vi vill vara med och ta tillvara dessa möjligheter i samverkan med hälso- och sjukvården, patienter och andra partners såsom företag specialiserade på digital teknik. Partnerskapet med H2 Health Hub är ett av flera engagemang vi gör för att hitta nya innovativa samarbeten. Vår satsning på digitala hälsolösningar är i linje med vår övergripande forsknings- och utvecklingsstrategi som går mer och mer mot att kombinera intern kompetens med externa samarbetspartners, säger Malin Parkler, VD för Pfizer i Sverige.

- Vi är väldigt glada att Pfizer i Sverige går in som industripartner i H2 Health Hub. Pfizer kan bidra med enorm branschkunskap och ett starkt varumärke, säger Paul Beatus, VD H2 Health Hub.