Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer för kampen mot covid-19 på många fronter

Pfizer samarbetar med ett stort antal aktörer inom hälsovårdssektorns hela innovationssystem, allt från stora läkemedelsbolag till mindre bioteknikbolag, från nationella myndigheter till akademiska institutioner, för att möta den globala hälsokrisen som orsakats av covid-19.

Forskarna arbetar både med att utveckla en antiviral läkemedelskandidat för att behandla sjukdomen och vaccin för att förebygga infektioner, samt med att utvärdera befintliga behandlingar med potential att hjälpa drabbade patienter.

- Vi tar oss an denna globala hälsoutmaning genom att samarbeta med partners inom industrin och akademiska institutioner för att utveckla möjliga nya angreppssätt för att förebygga och behandla covid-19. Vi vänder på alla stenar när vi undersöker varje möjlighet att bidra till att hitta en behandling, säger Albert Bourla, styrelseordförande och CEO i Pfizer.

Screening av antivirala substanser under utveckling

Antivirala substanser i Pfizers pipeline visar aktivitet mot viruset SARS-CoV-2 (som orsakar covid-19) i preklinisk screening. Pfizer kommer därför att genomföra bekräftande prekliniska studier.

Samarbetsavtal om gemensam utveckling av vaccin

Pfizer och BioNTech har ingått ett globalt samarbetsavtal för att tillsammans utveckla BioNTechs potentiella mRNA-baserade coronavirusprogram för att förebygga covid-19 infektion. Företagen planerar att gemensamt genomföra kliniska prövningar för vaccinkandidaterna i USA och Europa. Avsikten är att starta prövningar redan i slutet av april 2020.

Företagen bedömer att det finns potential att leverera miljontals vaccindoser i slutet av 2020, förutsatt att utvecklingsprogrammet är framgångsrikt och myndigheterna ger sitt godkännande, och att produktionskapaciteten sedan snabbt kan skalas upp till hundratals miljoner doser 2021.

Studier med Pfizers existerande läkemedel

Pfizer och Liverpool School of Tropical Medicine's Respiratory Infection Clinical Research Group startar två nya studier för att ge insikter om samspelet mellan pneumokockbakterien S. pneumoniae och SARS-CoV-2. Studierna kommer att visa om patienter som är infekterade med covid-19 löper större risk för att utveckla lunginflammation orsakad av pneumokocker och om samtidig infektion leder till mer allvarlig sjukdom och sämre behandlingsresultat. Rekryteringen till studierna har redan börjat och data förväntas under de närmaste månaderna.

- Den här typen av arbete kan normalt ta åratal, men vi försöker spara tid på alla sätt vi kan och gör saker parallellt istället för efter varandra, säger svenske Mikael Dolsten, global forsknings- och utvecklingschef på Pfizer. Århundradets största medicinska utmaning kräver ett mångfacetterat angreppssätt med ett djupt samarbete som involverar hälsovårdssektorns hela innovationssystem – akademin, industriella partners, politiker och myndigheter.