Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer med i pilotprojekt för ökad integration

I mars lanserades int’Link, ett pilotprogram som ska hjälpa företag startade av utrikesfödda svenskar att lättare etablera relationer med och delta i upphandlingar hos stora etablerade företag i Sverige.

Int’Link baseras på en modell som under årtionden visat sig framgångsrik i USA. Initiativtagare är Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) och Amerikanska Handelskammaren i Sverige (AmCham Sweden), med stöd av Amerikanska Ambassaden i Stockholm. I pilotfasen tar Pfizer, tillsammans med IBM, ICA, Hammarskiöld & co, SEB och UPS, en aktiv roll.

Var femte företag i Sverige idag startas av utrikesfödda. Totalt ägs och drivs mer än 95 000 registrerade företag av invandrare, och tillsammans sysselsätter de över 300 000 personer. Int’Link är ett program med potential att främja ekonomisk tillväxt, uppmuntra jobbskapande, och bryta ner barriärer som i dagsläget hindrar immigrantägda företag från att införlivas i större företags leverantörskedjor. Ökad sysselsättning bland immigranter är en drivkraft för projektet. Arbetslösheten bland utrikesfödda i Sverige är förhållandevis hög, 16,4 procent, jämfört med 6,2 procent bland svenskfödda, ett gap på 10,2 procentenheter.

Under pilotfasen av programmet kommer int’Link erbjuda utbildning och hjälpmedel för att bygga relationer mellan invandrarägda företag och de medlemsföretag som engagerat sig i programmet. Int’Link kommer att utvärderas efter sex månader innan programmets omfattning utökas till att inkludera fler företag i Sverige.

- På Pfizer jobbar vi aktivt med mångfald och delaktighet inom flera aspekter: kön, etniskt ursprung, ålder, sexuell läggning, etc. Detta är en del av vår företagskultur. Inom Pfizer i USA och England har man jobbat framgångsrikt med program liknande Int’Link i flera år och vi arbetar även med att starta snarlika initiativ i fler länder. Int’Link är en viktig start på detta i Sverige. Mångfald är viktigt för att det bidrar till både företagets och samhällets utveckling, säger Mats O. Karlsson, Procurement Lead, Pfizer i Sverige.

Idag publiceras också en debattartikel i Dagens Samhälle signerad av initiativtagarna till projektet och de företag som deltar i pilotfasen.