Bild på man som klipper gräset. Illustration till text om Pfizer på en minut

Pfizer på 1 minut

Pfizer globalt
 

 • Pfizer grundades 1849 och är idag ett av världens ledande läkemedelsbolag
 • Koncernen har sitt huvudkontor i New York, USA
 • Koncernen har ca 80 000 medarbetare världen över
 • Pfizers produkter finns tillgängliga i ca 150 länder
 • Produkter inom en unik bredd av behandlingsområden
 • Försäljningen uppgick till 49 miljarder USD (2015)
 • Investerade nästan 8 miljarder USD (2015) i forskning och utveckling
 • Forskningscentra i Asien, Europa och Nordamerika
 • Fler än 250 forskningssamarbeten med universitet och industri
 • 64 produktionsanläggningar i världen varav en i Sverige, i Strängnäs

   

Pfizer i Sverige

 
 • Etablerades i Sverige 1954 men med rötter från 1911 (Pharmacia)
 • Den största leverantören av medicinska behandlingar
 • Ca 140 läkemedel och vacciner på den svenska marknaden – allt från ”vardagssjukdomar” som örsprång till förebyggande vacciner och behandling av livshotande sjukdomar som  cancer
 • Drygt 400 medarbetare i Sverige (2015)
 • Medverkar i vart tredje utvecklingsprogram i tidig fas (fas II) och i nästan hälften av studierna på nya produkter i senare utvecklingsfas (fas III)
 • Flera forskningssamarbeten med akademi och företag
 • Högteknologisk tillverkningsenhet för biologiska läkemedel i Strängnäs med export till hela världen

 

PP-PFE-SWE-0092