Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer publicerar rapport med utbetalningar som gjorts till hälso- och sjukvården 2015

I dag publicerar Pfizer en rapport med de ekonomiska ersättningar som gjorts till hälso- och sjukvården under 2015 i enlighet med EFPIA Disclosure Code (Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården).

Den öppna rapporteringen är ett frivilligt initiativ från läkemedelsbranschen och är en fortsättning på branschens mångåriga arbete med det etiska regelverket.

Bakgrunden till initiativet är omvärldens ökade förväntningar att samspelet mellan företag och samhälle är transparent. Samarbete med hälso- och sjukvården är både självklart och önskvärt och denna samverkan är viktig. För att lösa dagens hälsoproblem och utveckla morgondagens behandlingar är det viktigt att företag, den akademiska forskningen och vården arbetar sida vid sida för att kunna erbjuda bättre vård för patienter i Sverige.

Läs rapporten

Om EFPIA Disclosure Code

Den europeiska paraplyorganisationen för läkemedelsföretag, EFPIA, beslutade 2013 om den så kallade Disclosure Code, som nu införs i alla Europeiska länder. Det innebär att alla företag rapporterar om ersättningar till hälso- och sjukvården, samt ersättningar till sjukvårdspersonal, som företagen betalat ut i respektive land under 2015.

På Läkemedelsindustriföreingen, LIFs hemsida finns mer information om EFPIA Disclosure Code, eller Öppen rapportering av värdeöverföringar