Pfizer Services - Hälso- och behandlingsprogram

Med Pfizer Services hälso- och behandlingsprogram kan du som vårdgivare eller arbetsgivare på ett enkelt och effektivt sätt hjälpa dina medarbetare/patienter steg för steg till en bättre hälsa. Programmen bygger på det senaste inom forskningen och är baserade på väl beprövade metoder utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) samt är granskade av ledande experter inom området. Samtliga våra program är helt läkemedelsoberoende.

 

Våra hälso- och behandlingsprogram:

Sömnskolan

En tre veckors interaktiv webutbildning där deltagaren får lära sig effektiva strategier för att skaffa sig en god sömn och grunderna i att hantera sömnproblem.

Deltagaren guidas genom informativa filmer och interaktiva övningar samt lägger upp en handlingsplan för framtiden.

Läs mer om Sömnskolan på PfizerHälsa
 

Sov Bättre

Deltagaren följer ett webbaserat interaktivt fem-veckors KBT-program med stöd av sin certiferade sömncoach.

Målet är att deltagaren har förvärvat strategier för att hantera sin sömn, minskat sin insomningstid och antal uppvaknanden.

Läs mer om Sov Bättre på PfizerHälsa
 

Tobaksfri

Tobaksfri ger tillgång till ett strukturerat och heltäckande tobaksavvänjnings-program med coachstöd.

Programmet ger stöd både till deltagaren och vårdgivaren, före, under och efter tobaksstopp under 21 veckor.

Läs mer om Tobaksfri på PfizerHälsa