Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer ska producera läkemedelsubstans till Sobi i Strängnäs

Pfizer och Sobi har ingått avtal om kontraktstillverkning av den aktiva läkemedelssubstansen för ett av Sobis biologiska läkemedel. Tillverkningen kommer att ske vid Pfizers produktionsanläggning i Strängnäs.

- Vi är glada och stolta över att Sobi bedömde Pfizers högteknologiska produktionsanläggning i Strängnäs som internationellt konkurrenskraftig , säger Christopher Siegmund, Site Lead på Pfizer. Det visar att vi kan vara konkurrenskraftiga och erbjuda kostnadseffektiv tillverkning med hög kvalitet. Avtalet innebär utmärkta nyheter för Pfizer, men också mycket goda nyheter för Strängnäs och för Sverige.

- Den här investeringen i tillverkningen visar att det finns en bra plattform för produktion av biologiska läkemedel i Sverige. Regeringens strategiska life-science satsning; att utveckla Sverige till ett välrenommérat land som leder utvecklingen och tillverkningen av biologiska produkter har möjlighet att förstärka Sveriges position på området, säger Malin Parkler, VD Pfizer i Sverige..

Om Pfizers produktionsanläggning i Strängnäs:

  • En ca 6 000 m2 flexibel, toppmodern multiproduktanläggning för bioteknologisk produktion av läkemedel.
  • Sveriges största anläggning för kommersiell tillverkning av bioteknologiska läkemedel.
  • Produktion av aktiv substans för tillväxthormon, tillväxthämmare samt läkemedel mot blodpropp med export till hela världen – resultatet av svensk forskning och utveckling.
  • Kontraktstillverkare av aktiv substans för immunsuppressivt läkemedel för behandling av reumatoid artrit och autoinflammatoriska sjukdomar.
  • Fokuserar på framställning av E.coli för tillverkning av proteiner.
  • Sysselsätter i april 2016 ca 250 personer.
  • Fick 2010 en internationell branschutmärkelse för hög effektivitet i den komplicerade produktionen.
  • Har sedan början av 2000-talet nästan halverat klimatpåverkande utsläpp och reducerat fossil energi med över 80 procent.
  • Pfizer är nettoexportör av läkemedel från Sverige.