Medelålderskvinna i vid fyra björkstammar.Illustration till text om Pfizer i Sverige

Pfizer i Sverige

Lång tradition och över 140 produkter på marknaden

Pfizer etablerade sig i Sverige 1954, men våra svenska rötter sträcker sig betydligt längre tillbaka tack vare det svenska läkemedelsbolaget Pharmacia, som grundades i Stockholm 1911 och som Pfizer förvärvade 2003. Pharmacia hade i sin tur tidigare förvärvat en lång rad svenska läkemedelsföretag med anrika namn som Kabi, Vitrum, ACO, Leo och Ferrosan. 2009 förvärvade Pfizer också läkemedelsföretaget Wyeth, som tillförde ytterligare värdefulla komplement, bla inom reumatologi, hemofili (blodsjukdomar) och vaccin.

Det är ett arv som förpliktigar, och som vi tar med oss in i arbetet med de utmaningar och möjligheter som vi och hälso- och sjukvården idag står inför för att på bästa sätt kunna hjälpa patienter till ett friskare liv.

Pfizer är idag den största leverantören av medicinska behandlingar till patienter och sjukvård i Sverige. Med över 140 läkemedel och vacciner hjälper vi patienter med allt från att förebygga sjukdom, behandling av åkommor som örsprång till hjärt-kärlsjukdom och cancer.

Pfizer samverkar med svensk sjukvård för forskning av nya läkemedel. Svensk sjukvård bidrar idag vart tredje av Pfizers utvecklingsprogram i tidig fas (fas II)  och till nästan hälften av alla studier på nya produkter i senar utvecklingsfas (fas III).

Pfizer sysselsätter drygt 400 personer verksamma på marknadsbolaget och inom tillverkning. Det svenska marknadsbolaget ligger i Sollentuna och ansvarar för all information och uppföljning kring våra läkemedel och behandlingsområden.

Vår anläggning i Strängnäs är en av norra Europas ledande och modernaste tillverkningsenheter för biologiska läkemedel med export till stora delar av världen... Detta gör att Pfizer inte bara bidrar till friskare liv utan även till den svenska exporten. Pfizer har dessutom ett antal kontraktstillverkare i Sverige som också bidrar till arbetstillfällen och export.

För att ytterligare bidra till en bättre hälsa och som ett komplement till våra läkemedel utvecklar vi nya tjänster, tex har vi hälsolösningar inom rökavvänjning och för förbättrad sömn.

 

PP-PFE-SWE-0091

Kontakta Pfizer

Pfizer AB
Vetenskapsvägen 10
191 90 Sollentuna
Telefon: 08-550 520 00
Fax: 08-550 520 10

 

Pfizer Health AB
Mariefredsvägen 37
645 41 Strängnäs
Telefon: 0152 273 00

Kontakta Pfizer

Pfizer AB
Vetenskapsvägen 10
191 90 Sollentuna
Telefon: 08-550 520 00
Fax: 08-550 520 10

 

Pfizer Health AB
Mariefredsvägen 37
645 41 Strängnäs
Telefon: 0152 273 00