Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizers engagemang i Almedalen

Eftersom Almedalen sker digitalt i år arrangerar Pfizer två webinarier under Folkhälsodalen måndag den 5 juli. Välkommen att anmäla dig här.

10.00 – 10.45 Hur får vi fart på strokeprevention efter pandemin?

Ett seminarium om hur nya forskningsresultat, ny teknik och nya finansieringsmodeller kan användas för att upptäcka och behandla förmaksflimmer – innan det leder till stroke.

Medverkande:

 • Christer Jonsson (C) regionråd i Region Kalmar och ledamot i SKR:s sjukvårdsdelegation
 • Christine Cars Ingels, generalsekreterare i Riksförbundet Hjärt-Lung
 • Daniel Forslund (L) regionråd i Region Stockholm och ordförande i beredningen för digitalisering vid SKR
 • Emma Svennberg, medicine doktor vid Karolinska institutet, presenterar de nya resultaten från den världsledande screeningstudien STROKESTOP
 • Fredrik Söder, CEO på Health Integrator, talar om hur man kan finansiera preventiva insatser, med utgångspunkt i hälsoobligationen för att förebygga diabetes i Region Stockholm
 • Håkan Linnarsson (S) oppositionsregionråd i Västra Götalandsregionen
 • Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland, berättar om informationsdriven vård och hur man med hjälp av riskfaktorer kan identifiera patienter med hög risk för stroke
 • Mikaela Waltersson (M) finansregionråd i Region Halland

Moderator: Tobias Nilsson, biträdande sjukhusdirektör för sjukhusen i Västra Götalandsregionen
Arrangör: Pfizer och Bristol Myers Squibb

 

12.00 – 12.45 Urinblåsecancer – varje dag räknas!

Urinblåsecancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Om den behandlas i tid är prognosen oftast god, men långa ledtider från remiss till operation försämrar prognosen för patienten. Varför är det så viktigt att dessa patienter hittas och behandlas tidigt och hur kan man involvera primärvården mer? Dagens samtal fokuserar på goda exempel och vad som behöver göras för att fler ska ta efter – till nytta för alla.

Medverkande:

 • Charlotte Bygdemo, ordförande i ILCO – Tarm- uro och stomiförbundet
 • Jesper Swärd, överläkare och sektionschef vid urologen på Uddevalla sjukhus
 • Marina Tuutma, specialist i allmänmedicin samt ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen
 • Marie Morell (M) regionråd i Östergötland
 • Petter Kollberg, överläkare vid Helsingborgs lasarett
 • Rachel de Basso, regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård i Jönköping

Moderator: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Merck - Pfizer - ILCO