Pfizers mentorskapsprogram för startups – Partnership for Mentorship

Tillsammans med Microsoft och Region Västerbotten har Pfizer ett mentorskapsprogram för start-ups inom hälso- och sjukvård. Har du ett nystartat företag med en lösning som skapar värde för patienter och vården? Läs mer här om hur vi kan samarbeta.

Syftet med mentorskapsprogrammet ”Partnership for Mentorship” är att främja nästa generations värdeskapande Life Science-bolag. Programmet erbjuder mentorskap och stöd för att nya bolag ska kunna bygga en hållbar verksamhet från start.

Man med VR-glasögon

Tillsammans tittar vi på vad som behöver göras för att bolagets lösning ska kunna nå full potential. Hur ska processen se ut för att lösningen ska kunna komma patienter till nytta? Vilka lärdomar kan vi dra av varandra? Hur kan vi säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet i svensk hälso- och sjukvård?

Den stora fördelen med mentorskapsprogrammet är att såväl kund- som leverantörsperspektiv tar plats sida vid sida. Det leder till ökad förståelse för hur värde kan skapas för patienter, invånare, profession och vårdgivare, men också för kommersiella företag.


Vad ingår i mentorskapsprogrammet?

Programmet består av ett samarbete med aktiva partners, ett team av noggrant utvalda och stöttande mentorer. De är redo att ge mentorskap till varje utvalt företag inom följande områden:

 • Affärsutveckling och go-to-market strategi från ett leverantörs- och kundperspektiv.
 • Rådgivning om företagets/lösningens relevans i sammanhanget.
 • Rådgivning om prisanpassning till produktmarknaden från ett leverantörs- och kundperspektiv.
 • Teknisk kunskap från ett leverantörs- och kundperspektiv.
 • Samarbetsytor och forum.

Utvalda företag kommer att tilldelas en primär mentor, en nyckelkontakt som är ansvarig stödet. Företagen kommer dessutom att bjudas in till olika event och nätverksmöjligheter.

Vad krävs för att delta?

När du ansöker vill vi gärna få svar på följande frågor:

 • Har du ett unikt tekniskt erbjudande som kan skapa värde för patienter, yrkesverksamma och vårdgivare?
 • Har du en CE-certifiering eller motsvarande?
 • Är du flexibel när det gäller egenskaperna hos ditt företag, dess genomförande och din affärsmodell?
 • Har företaget funnits max fem år?
 • Har du en total årlig intäkt på minst 500 SEK, men mindre än 95 MSEK?
 • Har du fått startkapital eller övrig finansiering? (Serie A/B/C eller motsvarande utvecklingsstadier upp till 190 MSEK?)

Hur ansöker man?

Ansökan är öppen två gånger per år. För mer information om ansökningsprocessen eller övriga frågor:

Kontakta oss här