Rekordsnabb utveckling av vaccin i kampen mot det nya coronaviruset

Det pågår en global kraftsamling för att utveckla vacciner mot det nya coronaviruset SARS-CoV-2 och den sjukdom det orsakar, covid-19. Vi är fast beslutna att bekämpa denna sjukdom, som fortsätter att smitta miljontals människor och orsakar död och lidande världen över. Med tanke på det allvarliga nödläget är det uppenbart att ett vaccin inte kan utvecklas snabbt nog för att motverka pandemin. Med målet att uppnå det som under normala omständigheter skulle anses omöjligt, samarbetar vi med tillsynsmyndigheter för att anpassa traditionell vaccinforskning och utveckling för att möta detta allvarliga globala hälsohot.

Med vår partner BioNTech, ett tyskt bioteknikföretag, utvecklar vi inte bara en utan minst fyra olika vaccinkandidater samtidigt. Vi började testa vaccinet i Tyskland den 23 april. Nyligen började vi testa våra mRNA-vaccinkandidater i en amerikansk studie - bara sex veckor efter att vi inlett vårt partnerskap kring covid-19.

Jag har aldrig under de 25 år som jag arbetat med att utveckla vacciner varit med om att kliniska studier startats så snabbt. Vanligtvis tar det år av dedikerad forskning för att nå dit. Denna milstolpe är ett bevis på innovation och samarbete mellan forskare och kollegor från två mycket olika organisationer och kulturer, aldrig tidigare skådad tillgång till råd och stöd från tillsynsorgan och andra myndigheter och företagens vilja att gå utöver vad som är ”normalt” för dem.

Vår strategi bygger på samma teknik som vi utvecklar i ett annat partnerskap med BioNTech - ett säsongsinfluensavaccin baserat på mRNA, där kliniska studier ännu inte startats. Om det lyckas kan det vaccinet potentiellt förändra den årliga osäkerheten i att producera ett influensavaccin genom snabbare utveckling och täckning av cirkulerande stammar. Vi såg möjligheten att fortsätta ett samarbete med BioNTech med samma plattformsteknik för covid-19, som potentiellt kan utveckla ett vaccin snabbare än traditionella metoder. Till skillnad från många konventionella vacciner - som vanligtvis tar månader eller år av forskning eftersom de innebär att man först utvecklar biologiska cell-, virus- eller bakterieproduktionsprocesser - är mRNA-vacciner helt syntetiska, väl karakteriserade och använder nästan identiska processer för rening. Om det visar sig att vaccinplattformen fungerar kan det bli möjligt att snabbt anpassa plattformen till andra patogener genom att byta ut den lilla delen av SARS-CoV-2-genetisk kod mot den för en annan patogen.

Förväntade fördelar med mRNA tekniken

I de flesta traditionella virala vacciner som används idag, ges försvagade eller avdödade former av ett virus, eller proteinkomponenter av patogen som kallas antigener, till människor. Immunförsvaret känner sedan igen dessa främmande viruskomponenter och skapar ett skydd: speciella immunceller för att döda infekterade celler och specifika antikroppar för att förhindra viruset från att infektera våra celler. När en vaccinerad person stöter på viruset i framtiden, känner deras immunförsvar igen viruset och kan bekämpa det innan personen blir sjuk.

mRNA-vaccinteknologin kräver inte långvarig produktion av försvagade eller avdödade virus eller virusantigen. Istället injiceras mRNA, en uppsättning genetiska instruktioner som kodar för virala antigener, i kroppen. Väl inuti celler vägleds dessa instruktioner cellens processer för att producera antigenerna, som sedan kan lära immunförsvaret hur man känner igen och bekämpar en framtida virusattack. Dessutom kan RNA-plattformar också "hjälpa" immunsystemet att få ett starkare svar på ett antigen än det som inducerats av enbart antigenet. Det genetiska materialet RNA kan ses av immunförsvaret som "viral." Det drar igång en process i immunförsvaret som kallas medfödd immunitet, som känner igen mönster av vanliga patogener som virus och bakterier och ökar vaccinets skyddseffekt.

Kliniska prövningar på rekordtid

Kliniska prövningar för vacciner genomförs vanligtvis med endast en vaccinkandidat åt gången i tre separata faser, och går från små säkerhets- och immunogenicitetsstudier för att sedan skalas upp till stora effektstudier som vanligtvis involverar tiotusentals deltagare. Det är en medveten och sekventiell process som kan ta många år.

På grund av det nödläge pandemin innebär skulle väletablerade kliniska utvecklingprocesser ta för lång tid för oss. För att förkorta tiden från preklinisk till klinisk utvärdering använder vi en unik metod för att testa minst fyra olika RNA-vaccinkandidater parallellt i ett mindre antal deltagare i kliniska prövningar.

Den pågående amerikanska fas 1/2-studien görs med ett nytt studieupplägg som maximerar utvecklingshastigheten och samtidigt säkerställer säkerhet genom att snabbt eliminera suboptimala vaccinkandidater till förmån för en ”vinnare”. Istället för att använda sekventiella individuella studier planerar vi att anpassa samma fas 1/2-studier i realtid och baserat på kontinuerlig datainsamling för att välja den slutliga vaccinkandidaten, säkerställa säkerhet och tolerabilitet och samla in funktionella immunogenicitetsdata som kan tas vidare till den sömlösa övergången till studiens kliniska effektstadium. Med denna design kan vi förkorta tidslinjen för utvecklingen och om vi lyckas, finns potential att lansera en vaccinkandidat redan hösten 2020.

Studier på vacciner i tidig fas utförs vanligtvis enbart i yngre befolkningsgrupper först och testas sedan på äldre. Vi ändrar också denna modell: Efter att ha fastställt säkerheten för varje kandidats dosnivå i yngre grupper testar vi sedan omedelbart den dosnivån hos äldre vuxna, så att nödvändiga säkerhets- och immunogenicitetsdata för den befolkning som är mest utsatta för covid-19 finns tillgängliga nästan samtidigt för att påbörja effektstudier.

Kampen mot viruset

Den andra kritiska aspekten av att skapa ett framgångsrikt vaccin är att säkerställa att vi kan tillverka och distribuera hundratals miljoner doser. Även här har vi ändrat det vanliga tillvägagångssättet. Under normala omständigheter krävs investeringar på flera hundratals miljoner, till miljarder, dollar för att bygga produktionskapacitet. Dessa investeringar sker först efter att en vaccinkandidat har visat säkerhet och ett immunogologist svar.

Idag komprimerar vi en process som vanligtvis tar år till enbart några månader, med enorma kapital- och resursinvesteringar i förväg, innan vi har kliniska bevis för att vaccinkandidaten kan vara framgångsrik. Därför arbetar vi tillsammans med BioNTech och Pfizers tillverkningsteam för att snabbt skala upp infrastrukturen och försöka eliminera eventuella flaskhalsar för att få fram material som behövs för att producera hundratals miljoner vaccindoser på rekordtid.

Jag har ägnat min vetenskapliga karriär åt att utveckla vacciner så att utsatta befolkningar över hela världen kan skyddas mot sjukdom och död. Jag har sett den enorma kraften hos vaccin som kan förändra liv och hjälpa till att säkerställa att barn har en rimlig chans att växa upp utan att drabbas sjukdomar som kan förebyggas.

Forskning och utveckling av vacciner har alltid varit utmanande, men vanligtvis har vi  tillräckligt med tid för att lösa vetenskapliga problem under utvecklingen. Den nuvarande krisen ställer allt på sin spets eftersom tid är något vi inte har. Vi arbetar alla dygnet runt för att få fram potentiella behandlingar och vacciner med en aldrig tidigare skådad global kraftsamling som ingen för ett par månader sedan trodde var möjligt. Det här har stärkt min tro på vetenskapens kraft, forskare, vårdpersonal och alla andra som arbetar för att bekämpa pandemin. Detta virus är vår fiende. Och vi måste göra allt för att vinna kampen mot det, inte imorgon utan i dag.

 

Av Kathrin U. Jansen, ansvarig för vaccinforskning och utveckling på Pfizer Inc

Artikeln är ursprungligen publicerad på Politico.com

infografik vaccin

Science will win

"At a time when things are most uncertain we turn to the most certain thing there is, science. Science can overcome diseases, create cures and yes, beat pandemics. It has before, it will again."

Vi på Pfizer vill tacka alla som jobbar, världen över, med att bemöta den globala hälsokrisen med covid-19.