Så arbetar Pfizer med startups

Pfizer arbetar just nu med flera startups. Ett av dem är danska Cortrium, som utvecklar bärbar teknik för att mäta hjärtrytmen. Genom ett samarbete med Pfizer Healthcare Hub i Berlin får Cortrium hjälp och stöd för att uppfylla de krav som ställs för att komma ut på marknaden i Tyskland. Nu vill vi utveckla samarbetet genom fler gemensamma projekt för bättre vård till hjärt- och kärlpatienter i Tyskland.

Digital hälsa ger bättre vård

Cortrium vill flytta gränserna inom vården genom att skapa nästa generation bärbar teknik för vårdindustrin – till ett rimligt pris. För att uppnå detta har Cortrium utvecklat en bärbar enhet som kan mäta viktiga, vitala funktioner som hjärtrytm, andning och blodtryck. Sensorn kan användas för att samla in data utan hjälp av medicinsk personal, vilket gör mätningarna enklare och billigare.

Den insamlade informationen kan sedan antingen lagras lokalt i mätutrustningen eller överföras via Bluetooth till andra enheter, till exempel en dator eller surfplatta. Informationen blir då tillgänglig för medicinsk utvärdering.

Läs mer på Cortriums webbplats


Varför väljer vi att samarbeta med Cortrium?

På Pfizer vill vi utveckla nya digitala hälsolösningar som kan bli värdefulla komplement till våra behandlingar. En viktig del av vår verksamhet är att utveckla nya lösningar för att diagnosticera och behandla hjärt- och kärlsjukdomar, med fokus på tidig upptäckt och behandling av förmaksflimmer. Cortriums sensor kan användas för att upptäcka hjärtarytmier, och därmed förebygga stroke.

Möt Eric Poulsen, VD och medgrundare till Cortrium, och se vad samarbetet med Pfizer betyder för honom och hans team.

Om samarbetet

Tack vare samarbetet med Pfizer får Cortrium information och hjälp med att uppfylla de krav som finns för att komma ut på marknaden i Tyskland. Cortrium får ett direkt utbyte med olika avdelningar hos Pfizer, och kan ha en okomplicerad dialog med Pfizers medarbetare inom områden som försäljning, kommunikation och market access.

Andra samarbeten

Ignite sweden logga

Ignite Sweden

Pfizer deltar i programmet Ignite Sweden, som strävar efter att stärka banden mellan Sveriges pulserande startup-scen och etablerade företag. På så sätt vill man öka både innovationstakten och den ekonomiska tillväxten.

Läs mer på Ignite Swedens webbplats

H2 Health Hub

H2 Health Hub är ett nätverk och en samarbetsplats för innovatörer, entreprenörer och nystartade företag. Som en av industripartnerna erbjuder vi vår expertkunskap till startup-företagen i hubben.

På bilden Klaudia Eriksson, Digital Marketing Manager och Malin Parkler, VD, från Pfizer i samtal med Ola Corneilus, en av grundarna H2 Health Hub.

Läs mer på H2 Health Hubs webbplats
Tre personer samtalar på H2 Health Hub