Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Samarbete kring immunterapi

Pfizer och tyska Merck har ett dynamiskt kunskapsutbyte. De två läkemedelsföretagen samarbetar kring immunterapi vid cancer.

Tanken med företagssamarbetet är att dra nytta av varandras kunskaper och styrkor. Tidig läkemedelsutveckling har skett hos Merck, medan Pfizer bidrar med lång och bred erfarenhet inom onkologi och en större organisation. Företagen räknar med att samarbeta inom 20 högprioriterade områden som rör klinisk utveckling. Merck håller också i registerstudier.

– Målet är att hitta behandlingar för situationer där det idag inte finns så mycket att erbjuda patienterna. Arbetet omfattar områden där det finns ett stort behov av behandlingsutveckling, säger Thomas Wahlgren, medicinsk rådgivare på Pfizer.

Thomas Wahlgren förklarar att de två företagen har ett gemensamt ansvar kring studieprogrammet, som är mycket omfattande och pågår i hela världen.

– Alla prövningar är multicenterstudier. Här i Sverige är några studier redan på gång att starta, fyller Ingela Hallberg, medicinsk chef i Norden för Merck, i. Terapiområden där Sverige potentiellt kan delta omfattar bland annat njur-, blås- och merkelcellscancer samt flera andra tumörtyper.

Genom samarbetet hoppas Thomas Wahlgren och Ingela Hallberg att de ska kunna effektivisera utvecklingsprocessen så att patienterna snabbare ska få tillgång till läkemedel.

– Erfarenheten från våra olika företag kan också hjälpa oss att fatta de rätta strategiska besluten kring vilka indikationer som ska gälla. Det möjliggör också för oss att pröva nya innovativa behandlingskoncept och se vilka kombinationsbehandlingar som kan vara möjliga, säger Thomas Wahlgren.