Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Samarbete med H2 Health Hub

"Partnerskap ger goda förutsättningar för innovation”

Pfizer har gått in som industripartner till H2 Health Hub som är en samarbetsplats för medlemmar från olika startups i Stockholm inom vård, hälsa och läkemedel samt företag inom teknik och digital utveckling.

- Det här ligger helt i linje med Pfizers vision om att vara med och leda utvecklingen av nya digitala hälsolösningar och teknologier, säger Malin Parkler, vd för Pfizer i Sverige. Även om Pfizer är ett stort företag så finns här en entreprenörsanda och en stark innovationskultur.

Malin Parkler menar att om företag ska kunna vara delaktiga i att driva den digitala utvecklingen och implementera nya smarta verktyg och lösningar för bättre hälsa, så är samarbeten viktiga.

– Vi är övertygade om att samverkan och partnerskap ger goda förutsättningar för innovation, säger hon.

– Att ingå partnerskap är en del av vår globala strategi, och genom vårt avtal med H2 Health Hub får Pfizer en närhet till startups med spännande innovativa hälsolösningar.

- Det blir lättare att se och följa med i framväxandet av nya digitala tekniker. Vår förhoppning är att detta leder till att vi, även i samarbete med andra företag samt hälso- och sjukvården, kan ta fram lösningar för patient och sjukvård.

Paul Beatus är ansvarig för H2 Health Hub. Även för honom är samarbeten viktiga.

– Partnerskap skapar möjligheter till innovation. Genom H2 Health Hub kan våra medlemmar och partner lära av varandra och utbyta erfarenheter, säger han.

- Dessutom kan samarbetet mellan medlemsbolagen och Pfizer leda till affärer för bägge parter. Pfizer får del av den nya tekniken, och medlemsbolagen kan med deras hjälp få snabbare spridning av sina innovationer. Det är viktigt för småföretagandet i Sverige. Pfizer bidrar också med en enorm branschkunskap och är dessutom ett starkt varumärke, förklarar han.

Paul Beatus poängterar att med bättre digitala lösningar kan man både förebygga folksjukdomar och underlätta vardagen för kroniskt sjuka människor. Avtalet för partnerskapet sträcker sig över tre år.