Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Samarbete för tillgång till effektiv cancerbehandling i Afrika

Pfizer har ingått ett avtal med American Cancer Society och Clinton Health Access Initiative för att göra elva viktiga cancermediciner tillgängliga för patienter i Etiopien, Nigeria, Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania. Genom avtalet får läkemedelen ett pris som gör det möjligt för de afrikanska staterna att göra stora besparingar vid upphandlingarna, samtidigt som kvaliteten på den tillgängliga cancerbehandlingen höjs.

Idag präglas cancervården i Afrika söder om Sahara av sena diagnoser, begränsad tillfång till behandling och dåliga behandlingsresultat. Som ett resultat av detta är cancer dubbelt så dödlig i dessa länder som exempelvis i USA.

Två av hindren för att förbättra cancervården i Afrika har varit den begränsade tillgången till läkemedel som länge med framgång använts i rikare länder, och den stora förekomsten av förfalskade cancerläkemedel på marknaden. Genom avtalet vill Pfizer också bidra till att utveckla en fungerande infrastruktur för cancervården. De sex länderna har valts ut då de står för en stor andel av cancerfallen i Afrika, men också för att myndigheterna i dessa länder har visat ett engagemang för att expandera och förbättra cancervården.

Om samarbetet:

  • Icke smittsamma sjukdomar, som cancer, står för en stor del av dödligheten i Afrika söder om Sahara
  • Cancer dödar fler personer i regionen än malaria och tuberkulos.
  • Bröstcancer och livmoderhalscancer, som båda går att bota om sjukdomen upptäcks i tid, står för cirka 30% av cancerfallen i regionen.
  • Samarbetet ger förbättrad tillgång till elva av Pfizers cancerläkemedel i sex länder som tillsammans står för 44% av cancerfallen i Afrika.
  • Samarbetet syftar också till att undanröja hinder för att patienter får tidig diagnos och behandling.

Läs mer om samarbetet på Clinton Health Access Initiatives webbsida