Sök forskningsstipendium inom kronisk smärta: sista datum för ansökan 12 juli

Pfizer och Eli Lilly utlyser stipendieprogrammet ADVANCE, vilket ger en unik möjlighet att stödja forskning kring kronisk smärta vid medicinska forskningsinstitutioner runt om i hela världen, däribland Sverige. Programmet finansierar cirka fem stipendier om vardera mellan 50 000 och 200 000 US dollar. 

Sök forskningsstipendium inom kronisk smärta: sista datum för ansökan 12 juli

Förslagen kommer att granskas av en oberoende extern multidisciplinär granskningskommitté bestående av kända globala experter på kronisk smärta. Bedömningsprocessen är helt oberoende av Pfizer och Eli Lilly då det slutgiltigta ansvaret för valet av pristagare ligger hos de båda ordförandena.


Forskningsområden som anses ligga inom ramen för ett forskningsstipendium från ADVANCE, med fokus på osteoartrit och kronisk smärta i nedre ryggen, kommer att omfatta studier som syftar till att öka kunskapen om:

 

Utvärdering av ouppfyllda medicinska behov inom kronisk smärta:

  • Bedömning av fördelar och risker samt patienternas preferenser i fråga om valet av medicinering mot kronisk smärta för patienter annan komorbiditet som kardiovaskulär sjukdom eller missbruk/beroende.
  • Aktuell bedömning av  risker associerade med långvarig användning av opioider eller NSAID-läkemedel.
  • Behandling av kronisk smärta i speciella patientpopulationer (t ex efter operation, äldre personer).

 

Utvärdering av multidisciplinära behandlingsmetoder (t ex fysisk terapi, kognitiv beteendeterapi) i kombination med farmakologisk behandling.

Metoder för förbättra följsamheten till behandling eller behandlingsregimer för kronisk smärta.

Användning av patientkaraktäristika som biomarkörer eller andra objektiva utvärderingar (t ex kvantitativ sensorisk testning, bilddiagnostik) vid bedömning och behandling av osteoartrit och kronisk smärta i ländryggen för att bättre förstå sjukdomsutvecklingen.

 

Områden som anses ligga utanför ramen och INTE kommer ifråga för ett forskningsstipendium från ADVANCE är:

  • Preklinisk forskning.
  • Studier som omfattar gravida eller ammande kvinnor och/eller deltagare < 18 års ålder.
  • Ansökningar om läkemedel.
  • Ansökningar om finansiering från länder som för närvarande har handelsrestriktioner med USA.

För mer information om ADVANCE och om hur man ansöker, besök 
www.advanceresearchawards-chronicpain.com

Sista datum för ansökan är 12 juli 2018.