Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stor efterfrågan på rehabilitering

Varje år får ca 60 000 personer besked om att de har en cancersjukdom. Att drabbas av cancer påverkar inte bara kroppen. Det innebär även en stor psykisk påfrestning med oro och ångest. Många är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till vardagen och arbetslivet. Men medan den medicinska vården i landet är bra så räcker vårdens resurser inte till för rehabilitering. Endast en bråkdel av alla drabbade erbjuds rehabilitering via vården.

Pforumonkologi - Stor efterfrågan på rehabilitering

– Rehabilitering är oerhört viktigt för att cancerdrabbade ska kunna återhämta sig både fysiskt och psykiskt, säger Eva Hansen, generalsekreterare på CancerRehabFonden.

Fristående insamlingsorganisation

CancerRehabFonden är en fristående insamlingsorganisation, helt åtskild från andra cancerorganisationer och utan koppling till något landsting. Vi är också den enda organisation som enbart jobbar med rehabilitering. De andra cancerorganisationerna samlar in pengar till forskning. CancerRehabFonden finansieras helt genom donationer från privatpersoner och företag.

– Hos oss kan vuxna cancerdrabbade söka stöd. Bland annat bekostar vi en veckolång rehabiliteringsvecka med samtal både enskilt och i grupp. Under veckan lär sig deltagarna, med hjälp av experter, att hantera ångest och stress. Rehabiliteringen utgår från det nationella vårdprogram som tagits fram i samverkan med samtliga Regionala Cancercentrum, RCC. Vi bekostar också återhämtningsresor för hela familjen där ett barn är sjukt. Då kan man även åka under sjukdomsperioden.

Långa köer

Eva Hansen säger att man ser en allt större efterfrågan på rehabilitering och organisationen växer.

– Vi har precis startat ett samarbete med ett rehabcenter i Skellefteå. Så nu finns vår cancerrehabilitering i norra, mellersta och södra Sverige. Men för att kunna erbjuda alla som vill stöd så måste vi få mer donationer. Just nu har vi många personer i kö, säger Eva Hansen och påpekar att folk måste förstå vikten av rehabilitering.

– Det är nödvändigt för att kunna få de drabbade tillbaka till vardagen och där det fungerar tillbaka till arbetslivet.

Att efterfrågan på rehabilitering ökat beror till stor del på att allt fler överlever sin cancersjukdom. Det är naturligtvis positivt och Eva Hansen vill tacka forskningen för det.

Drabbar hela familjen

Att cancer inte bara drabbar den som är sjuk är Eva Hansen väl medveten om. Förra året hade man därför en kampanj som gick under namnet ”Cancer berör hela familjen” och handlade om hur barn reagerar när en förälder insjuknar.

– Om den sjuke får åka på rehabilitering spiller de över på hela familjen. Därför är det viktigt. Den sjuke kan komma hem med ny kraft och livsglädje. Det gagnar alla.

– Anhöriga är en utsatt grupp. Man ska vara den starke samtidigt som man är krossad inombords. Om det vittnar alla de samtal vi från anhöriga, säger Eva Hansen och berättar att man på vissa resor kan ta med sina anhöriga. Men visst skulle det behövas stöd som endast riktar sig till anhöriga. På sikt är tanken att vi ska kunna skräddarsy sådana stödinsatser för anhöriga. Men för att vi ska klara det behövs mer pengar, konstaterar Eva Hansen.