Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Studenter var mentorer åt Pfizers chefer: Utvärdering av projektet Omvänt mentorskap

Under sex månader har studenter vid Stockholms universitet varit mentorer för Pfizers svenska ledningsgrupp. Syftet var att få nya perspektiv från studenterna kring digitaliseringen av samhället generellt och hälso- och sjukvården specifikt. Nyligen samlades ledningsgruppen tillsammans med sina mentrer för att utvärdera projektet i en workshop.

Pfizers ledningsgrupp träffar sina mentorer i en workshop för att utvärdera programmet Omvänt mentorskap. Foto: Stockholms universitet

Pfizers ledningsgrupp träffar sina mentorer (studenterna) i en workshop för att utvärdera programmet Omvänt mentorskap. Foto: Stockholms universitet

- Det är viktigt att vi på Pfizer är lyhörda och tar in idéer och synpunkter från olika håll, ”mångfald och delaktighet” är ett par av våra ledord för att utvecklas som organisation. Då många av våra anställda har uppnått medelåldern är det värdefullt för oss att genom mötena med studenterna få in ett mer ”ungt” tänkande. Det har bidragit till Pfizer utveckling, till exempel hur vi bättre kan jobba med digitalisering såväl för att ge mer värde till patienter och anhöriga som för att än bättre modernisera vår tillverkning. Det har också bidragit till att utveckla våra tankar om framtidens ledarskap och arbetsplats. Vi ser gärna en fortsättning och utveckling av projektet, säger Malin Parkler, VD Pfizer i Sverige.

- Vi skulle vilja involvera mentorerna i aktuella och långsiktiga företagsstrategier och mål. En idé är också att diskutera aktuella ämnen och omvärldstrender för att höra hur studenter resonerar kring samhällsfenomen och utveckling, fortsätter Malin Parkler.

Även studenterna säger att de har fått ut mycket av att vara mentorer och gett dem flera nya insikter. Bland annat säger Douglas Södersten, som läser företagsekonomi och som varit mentor åt Malin Parkler, att han tycker att det har varit intressant att höra hur Malin tänker kring ledarskap och organisation och hur Pfizer förhåller sig till olika samhällsförändringar.

Läs en längre artikel om projektet på Stockholms universitets webbsida.