Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Superdator hjälper läkare fatta beslut

– År 2020 uppskattas mängden medicinsk information fördubblas var sjuttiotredje dag. Så mycket information kan ingen mänsklig hjärna ta in. Men tack vare ny teknik kan professionen få tillgång till all denna information, både när det gäller enskilda patienter och de nyaste behandlingarna. Det säger Torbjörn Hägglöf, expert på IBMs superdator Watson, som kan tillgodogöra sig och strukturera all skriven text, alltifrån guidelines och policydokument till forskning och kliniska prövningar.

Pforumonkologi - Superdator hjälper läkare fatta beslut

Systemet kan ta fram relevant information ur medicinska tidskrifter och böcker liksom att processa miljontals sidor läkemedelsinformation och kliniska studier. Informationen struktureras sedan och kan till exempel matchas mot en enskild patients journal. Datorn föreslår också behandling. Dessutom kan Watson tolka bilder från exempelvis magnetkameror.

– Allt detta är ett stort stöd för läkare, inte minst, när de ska fatta beslut om en viss behandling för en enskild patient, förklarar Torbjörn Hägglöf.

Används redan i flera länder

Idag används Watson i ett flertal länder i världen inom hälso-och sjukvården, bland annat i USA, Kina, Thailand och Indien. I Europa finns systemet i Holland och Finland.

– Förhoppningsvis kommer de nordiska länderna igång inom kort. I Sverige förs nu samtal om hur systemet ska implementeras för att passa våra godkända läkemedel och behandlingar. Vi utarbetar nu guidelines för detta. Watson förstår svenska men vi behöver fortsätta att utveckla språkstödet så att funktionaliteten blir bättre. Andra viktiga anpassningar är att komplettera systemet med de lokala och nationella riktlinjerna. Det kommer vi att göra i samarbete med vården.

Syftet med Watsons kognitiva tjänster är att hjälpa läkare att bli ännu bättre experter och därigenom förbättra människors hälsa.

Hittar nya behandlingsalternativ

Torbjörn Hägglöf är dock noga med att belysa att Watson aldrig fattar några beslut. Det är alltid läkaren som har sista ordet. Istället handlar tjänsten om att lotsa läkaren att fatta korrekta medicinska avgöranden. När systemet testats har man sett att när det gäller behandling av cancerpatienter så valde Watson samma behandling som läkarna i 99 procent av fallen som ingick i en testgrupp på 1000 patienter och deras behandlande läkare. Men hos drygt 30 procent av patienterna hittade Watson nya behandlingsalternativ eller kliniska prövningar som läkarna inte kände till.

Ett konkret exempel, som vi berättat om tidigare i pforumonkologi.se, är om en kvinna som hade en ovanlig form av leukemi och där läkarna misslyckats med att hitta rätt behandling. Men genom Watson kunde data från mer än en miljon individer och hundratusentals vetenskapliga studier samlas ihop och ge förslag på en annan diagnos och behandling än den läkarna först kommit fram till. Systemet fungerade som ett viktigt beslutsstöd för läkarna.

– Genom Watson får läkarna också en ”second opinion” i form av kunskap och erfarenhet från de bästa cancerläkarna i världen. Det här skapar en slags partnerskap mellan människor och mellan människor och datorer, säger Torbjörn Hägglöf.