Tidig forskning inom neurovetenskap prioriterat i Pfizers satsning i riskkapitalenhet

Pfizer planerar att investera 600 miljoner dollar i bioteknik och andra tillväxtföretag genom företagets riskkapitalenhet, Pfizer Ventures. Tidig forskning inom neurovetenskap är av särskilt stort intresse och kommer att få 25 procent av investeringarna.

Under 2018 tillkännagav Pfizer beslutet att lägga mer finansiering på extern forskning och avsluta företagets egna tidiga utvecklingsinsatser inom neurovetenskap som främst var inriktade på Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Läs mer här.

Pfizer Ventures har en portfölj av sex företag inom neurovetenskap; Aquinnah, Autifony, Cortexyme, MindImmune, MISSION, och Neuronetics. Dessutom var Pfizer med i skapandet, finansieringen och lanseringen av Dementia Discovery Fund (DDF) 2015.

Utöver neurovetenskap kommer Pfizer Ventures att investera i ett brett spektrum av terapiområden av intresse för Pfizer, såsom onkologi, inflammation och immunologi, sällsynta sjukdomar, internmedicin och vacciner.

- Genom att utöka Pfizers satsning på riskkapital inom ramen för Pfizer Ventures hoppas vi kunna vidga både bredden och djupet i Pfizers stöd för utvecklingen av spetskompetens från koncept till produkter, säger Barbara Dalton, Vice President Pfizer Worldwide Business Development och Senior Managing Partner i Pfizer Ventures. Vi vill identifiera och investera i nya företag som utvecklar produkter och teknologier som kan innebära genombrott för patienter med stora icke tillgodosedda behov.

Läs hela pressmeddelandet (på engelska) här.