Bild på moget vete på åker. Illustration till text om tillverkning i Sverige

Tillverkning i Sverige

Närbild på en man och en kvinna. Illustration till text om tillverkning i Sverige

Pfizer i Strängnäs är Sveriges största biotekniska anläggning för kommersiell produktion av läkemedelssubstanser.

Vi tillverkar världens mest använda tillväxthormon för behandling av både barn och vuxna med brist på detta hormon. Pfizers produkt är en exakt kopia av kroppens eget tillväxthormon och framställs med avancerad DNA-teknik. Vi tillverkar också en substans som hämmar tillväxt. Den används av personer som lider av akromegali, abnorm storväxthet. Dessutom tillverkar vi ett antitrombosmedel som hittills har hjälpt mer än 25 miljoner patienter att förebygga eller behandla blodpropp. Genom våra nya och effektiva läkemedel vill vi ge människor möjlighet till ett längre, friskare liv och bättre livskvalitet.

Stor produktionskapacitet

Pfizer har stor kapacitet för uppskalning och tillverkning av biotekniskt material. Kapaciteten ökades ytterligare genom starten av ny flexibel, högteknologisk anläggning 2010. Den nya 6000 m2 stora anläggningen kan producera nya typer av biotekniska produkter i höga volymer vid sidan av produktionen av de befintliga produkterna.

Vi arbetar aktivt med att utveckla och kontinuerligt förbättra våra produktionsprocesser och arbetsmetoder, bland annat enligt Six Sigma metodiken.

Vi arbetar också aktivt med våra arbetsmetoder, med fokus på kundens behov, bland annat via flödesoptimerat arbete och samarbete med olika Lean-nätverk. Tack vare vår kultur med ständiga förbättringar skapar vi förutsättningar för utvecklingen av framtidens biotekniska tillverkningsprocesser.

Produktionsprocess

Tillverkningen sker i en huvudsakligen sluten process utan kontakt med omgivningen och i renrumsmiljö för att säkerställa att produkten hålls fri från påverkan från omgivningen. Tillverkningsprocessen ser olika ut beroende på produkt. För en typisk produkt är grunden i tillverkningen framställning av protein, som utgör den aktiva substansen. Huvudstegen i processen består av odling, utvinning av protein från odling, filtrering och koncentrering till rätt dosering samt fyllning. 


Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. Pfizer förlägger därför många studier hit och idag deltar svenska kliniker i projekt inom cirka en fjärdedel av det pågående globala prövningsprogrammet. Läs mer »
 


Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. Pfizer förlägger därför många studier hit och idag deltar svenska kliniker i projekt inom cirka en fjärdedel av det pågående globala prövningsprogrammet. Läs mer »