Svensk tillverkning av läkemedel i världsklass

Pfizer i Strängnäs har ambitionen att bli världens ledande leverantör av bioteknik och är på god väg att nå det målet. Innovativ teknologi baserad på bioteknik i kombination med fokus på miljö, kvalitet och effektivitet med Lean som verktyg är nyckelfaktorer för att lyckas.

I Strängnäs har Pfizer Sveriges största bioteknikanläggning för kommersiell produktion av läkemedelssubstanser. Det är en högautomatiserad produktionsanläggning med en innovativ plattformsteknologi vilket ger flexibilitet som är nödvändig för att på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt tillverka många olika produkter och läkemedel i samma fabrik.

Pfizer har investerat cirka en och en halv miljard kronor i den nya multiproduktanläggningen som öppnades 2009. Men anläggningen hade redan innan dess en lång tradition av avancerad läkemedelstillverkning. Dåvarande Kabi startade tillverkning av läkemedel i Strängnäs redan 1955 och 1985 startade den banbrytande biotekniska tillverkningen av tillväxthormon. Genom åren har anläggningen kontinuerligt byggts till, moderniserats och effektiviserats. Ett fint kvitto på positionen i den internationella frontlinjen fick man 2011, då fabriken tilldelades utmärkelsen ”Faculty of the Year Award” av International Society of Pharmaceutical Engineering.

Idag tillverkar Pfizer här tillväxthormon och även en tillväxthämmare för patienter som har för mycket tillväxthormon samt läkemedel mot blodpropp. Pfizer exporterar dessa mycket framgångsrika läkemedel runt om i hela världen, vilket ger ett väsentligt bidrag till svensk läkemedelsexport. Just nu genomförs ytterligare en investering i hundramiljonersklassen för att möjliggöra produktion av fler produkter, inte bara för Pfizer utan också som kontraktstillverkare till andra läkemedelsföretag.

Pfizers ambition är att vara ledande inom miljö och säkerhet och produktionsanläggningen i Strängnäs är ett gott exempel på det. En av dess främsta fördelar är att den har mindre påverkan på miljön än traditionella läkemedelsfabriker. Bioteknikprocesserna kräver betydligt mindre lösningsmedel och andra kemikalier än traditionell kemisk syntes. Tillväxthormon tillverkas med hjälp av genmodifierade mikroorganismer. Blodproppsmedicin framställs genom att naturligt heparin behandlas och renas i en miljövänlig bioteknologisk reaktor. Arbetet med att minimera miljöpåverkan pågår ständigt och 2010 tilldelades anläggningen Energy & Climate Change Certificate för detta arbete.

Pfizer vill också erbjuda samhället mer än bara läkemedel. Därför har vi bland annat startat Academia Futura, som erbjuder utbildningar i arbetssätt och ledarskap. I likhet med många andra har produktionsanläggningen i Strängnäs under många år arbetat med Lean som ett verktyg för effektivisering. Men man har också insett att lean-verktygen i sig inte är tillräckliga för att bygga upp och bibehålla en effektiv organisation med motiverade medarbetare. För att få maximal effekt måste man också arbeta aktivt med faktorer som ledarskap och medarbetarnas engagemang och ansvar. Academia Futura erbjuder nu utbildningar som lär ut hur arbete med dessa mjuka värden i kombination med de traditionella Lean-verktygen kan skapa genuint engagemang och därmed en ännu effektivare organisation. 


Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. Pfizer förlägger därför många studier hit och idag deltar svenska kliniker i projekt inom cirka en fjärdedel av det pågående globala prövningsprogrammet. Läs mer »
 


Sverige är ett bra land för att genomföra kliniska prövningar av nya läkemedel. Pfizer förlägger därför många studier hit och idag deltar svenska kliniker i projekt inom cirka en fjärdedel av det pågående globala prövningsprogrammet. Läs mer »
 

Läkemedel mot blodpropp resultat av svensk forskning

Ett läkemedel utvecklat av svenska forskare som tillverkas av Pfizer i Sverige och säljs över hela världen har hjälpt tiotals miljoner patienter att förebygga och behandla blodproppar...Läs mer »

Läkemedel mot blodpropp resultat av svensk forskning

Ett läkemedel utvecklat av svenska forskare som tillverkas av Pfizer i Sverige och säljs över hela världen har hjälpt tiotals miljoner patienter att förebygga och behandla blodproppar...Läs mer »