Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Unga Reumatiker-Rapporten 2018

Alla barn och unga med reumatisk sjukdom har rätt till sina drömmar!

Unga Reumatiker-Rapporten är en sammanställning av en nationell undersökning bland Unga Reumatikers medlemmar som genomförts med stöd av Pfizer. Syftet med rapporten är att öka förståelsen och kunskapen om hur det är att leva med reumatisk sjukdom som barn, ungdom och ung vuxen. Rapporten lyfter de mest aktuella områdena som unga reumatiker själva anser behöver förbättras eller förändras inom vård, skola, arbetsliv och samhället i stort.

Cirka en miljon personer lever med reumatisk sjukdom i Sverige, och Unga Reumatiker representerar de upp till 32 år. Unga Reumatiker-Rapporten visar att fyra av tio unga reumatiker inte upplever att de har möjlighet att påverka valet av medicinsk behandling. Samtidigt är en anmärkningsvärt stor andel missnöjda med sin nuvarande behandling.

- I undersökningen kan vi se att många patienter inte får det stöd de behöver av vården. Det är problematiskt och vi måste jobba för att patienterna ska ha ett större inflytande över sin egen behandling och se till varje enskild patient och den personens behov, säger Madeleine Beermann, ordförande i Unga Reumatiker.

Verktyg ska sätta rätt fokus i vårdmötet
Resultatet av undersökningen har lett till att Unga Reumatiker har tagit fram Drömskalan, en ny skala som är ett svar på den klassiska smärtskalan, VAS-skalan, som används inom vården. Drömskalan är ett hjälpmedel för patienter och vårdpersonal att i samtal hitta rätt fokus när man tillsammans planerar vård och behandling.

- Vi måste sluta prata om smärta och i stället börja prata om drömmar. Drömskalan är ett steg på vägen och kan hjälpa oss som patienter att tillsammans med vårdpersonal fokusera på våra egna drömmar och mål i livet och planera vår vård utefter det, säger Madeleine Beermann.

Vi är stolta över att vi på Pfizer har fått möjligheten att stötta Unga Reumatiker i arbetet med rapporten Vi är inte vår sjukdom – vi är våra drömmar!

Ta del av rapporten i sin helhet här: www.ungareumatikerrapporten.se

Om rapporten
Unga Reumatiker-rapporten är en sammanställning av en nationell undersökning bland Unga Reumatikers medlemmar, genomförd under hösten 2017. Av 1 600 medlemmar har 425 svarat. Minderåriga medlemmar har svarat tillsammans med målsman. Undersökningen är rikstäckande och inkluderar respondenter från samtliga regioner och landsting.

Om Unga Reumatiker
Unga Reumatiker är en ideell organisation som arbetar aktivt för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom. Medlemmarna är i åldern 0-32 år. Organisationen verkar för att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar.

Om Drömskalan
Drömskalan är Unga Reumatikers svar på den klassiska smärtskalan, VAS, som används inom vården. Den är ett hjälpmedel, ett tankesätt och ett konkret verktyg för att sätta upp mål och våga följa sina drömmar. Unga Reumatiker vill att fokus alltid ska ligga på det som betyder mest för en själv. Därför är allas drömskala olika.