Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet för barn har minskat kraftigt i Sverige

Den 24 till 30 april är det World Immunization Week, vilket är ett initiativ från Världshälsoorganisationen WHO för att uppmärksamma vikten av vaccination i världen. Vaccination är ett viktigt verktyg för att förebygga sjukdomar och rädda liv. Vacciner kan hjälpa till att skydda hela familjen, från gravida kvinnor och småbarn till ungdomar och vuxna i alla åldrar. I denna artikelserie ger vi dig information och fakta om vaccination av barn, ungdomar samt vuxna i Sverige. 

Sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet för barn har minskat kraftigt i Sverige

I Sverige har vi ett allmänt barnvaccinationsprogram som skyddar våra barn mot flertalet sjukdomar som kan ge allvarliga konsekvenser, bland annat pneumokocksjukdom.


Pneumokocksjukdom orsakas av en bakterie som kallas Streptococcus pneumoniae, eller pneumococcus. Pneumokockinfektioner kan vara allt från öron- och bihåleinfektioner till allvarligare sjukdomar som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och infektioner i blodet.


Totalt i världen beräknas 14,5 miljoner fall av allvarlig pneumokocksjukdom hos barn under 5 år inträffa årligen.1


Vaccination av spädbarn mot pneumokocker ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan 2009. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också vaccination för barn över två år med vissa kroniska sjukdomar och/eller med nedsatt immunförsvar.2


I Folkhälsomyndighetens uppföljning av barnvaccinationsprogrammet visar en uppföljningsstudie i Stockholms län att risken för allvarlig pneumokocksjukdom minskade med 64 procent för barn under 2 år efter införandet av vaccin mot pneumokocker. 


Här kan du läsa mer om vaccinationer för ungdomar

Här kan du läsa mer om vaccinationer för vuxna

 

Referenser:

  1. CDC. New and Underused Vaccines. Pneumococcus. January 27, 2014.
  2. Folkhälsomyndigheten